DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(62).2018.173872

Технологічні особливості друкування на гофрованому картоні флексографічним способом

Ірина Василівна Гурська, Оксана Володимирівна Зоренко, Тетяна Володимирівна Розум

Анотація


Розглянуто сучасний стан техніко-технологічних особливостей та досліджено одиничні показники якості відтворення текстово-ілюстративної інформації на гофрованому картоні флексографічним методом друку.

Проаналізовано основні характеристики гофрованого картону, перспективи його застосування, технологічних особливостей його поліграфічного оформлення та виготовлення.

Сучасні тенденції розвитку технологічних процесів, устаткування, витратних матеріалів свідчать про розширення асортименту друкованої продукції флексографічного способу, зокрема з гофрованого картону, тому особливого значення набуває контроль якості його поліграфічного оформлення задля підвищення конкурентоспроможності на споживчому ринку.

Приведено результати аналізу одиничних показників якості на листах гофрованого картону, виміряних підсумкових даних з вибірки різних замовлень, градаційної передачі тонів блакитної, пурпурової, жовтої та чорної фарб, суміщення фарб на відбитку, рівномірності розподілення фарби на відбитку, чіткості відтворення графічних елементів. Дослідження виявили загальні закономірності взаємодії гофрованого картону і фарби в друкарському контакті, що відповідає усталеним явищам та полягає у впливі кількості фарби на гофрованому картоні на оптичні показники відбитка.

До чинників впливу на якість друкування тари з гофрованого картону віднесено такі: репродукційно-графічні характеристики ДФ; друкарсько-технічні показники ЗМ, фарби, АВ, ракельного пристрою; взаємна узгодженість між ДФ, ЗМ та друкарською фарбою; відповідність співвідношення лініатури ДФ та АВ; тип та характеристики друкарської машини; оптимальні параметри навколишнього середовища тощо.

Для вирішення проблеми якості друку також необхідна раціональна експлуатація поліграфічного обладнання, досягнення найбільш повної відповідності його налаштувань паспортним даним, підтримання високої культури виробництва, оснащення виробничих ділянок сучасними контрольно-вимірювальними пристроями й засобами автоматичного контролю та регулювання показників якості.


Ключові слова


гофрований картон; флексографічний друк; анілоксовий валик; флексографічна фотополімерна друкарська форма; паковання; тара; контроль якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Blagodir, O. & Velychko, O. (2016). Badanie wpływu geometrii komórek wałka rastrowego na objętość farby dr ukowej przenoszonej na formę drukową. Study of anilox cell geometry impact on the ink volume transferred to the printing plate. Journal of Przegląd Papierniczy, 7, 443–447. DOI: 10.15199/54.2016.7.2. Retrieved from http://www.sigma-not.pl/publikacja-99907-badanie-wp%C5%82ywu-geometrii-kom%C3%B3rek-wa%C5%82ka-rastrowego-na-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-farby-dr-ukowej-pr-zenoszonej-na-form%C4%99-drukowa-przeglad-papierniczy-2016-7.html [in Polish].

Dorosh, A. K. & Rozum, T. V. (2007). Kontrol yakosti tekhnolohichnykh protsesiv ta ustatkuvannia fleksohrafichnoho sposobu druku. Kyiv: NTUU ‘KPI’, 202 p. [in Ukrainian].

Jaakko, P. (2005). World paper markets up to 2020. Journal of Executive report, 241 p. [in English].

Kolchina, I.A. (2013). Rynok kartona v Ukraine(sostoyanie i problemy). Journal of Upakovka, 2, 22−26 [in Russian].

Ofitsiinyi sait asotsiatsii Ukrpapir. Retrieved from http://www.ukrpapir.org/news.php [in Ukrainian].

Shreder, V. L. & Pilipenko, S. F. (2004). Upakovka iz kartona. Kyiv: IATs ‘Upakovka’, 560 p. [in Russian].

Martyniuk, F. (2005). U tsentri uvahy — pakovannia z hofrovanoho kartonu. Journal of Drukarstvo, 5(64), 11–15 [in Ukrainian].

Mezhdunarodnyy katalog gofrirovannoy upakovki FEFCO-ASSCO. Retrieved from https://pack.ua/articles/spravochnaya-informatsiya/mezhdunarodnyy-katalog-gofrirovannoy-upakovki-fefco/ [in Russian].

Klassifikatsiya gofrokartona. Retrieved from http://karton.zp.ua/docs/sert/28-info1 [in Russian].

Rozum, T. V. & Zorenko, Ya. V. & Savchenko, K. I. & Skyba, V. M. (2012). Kontrol yakosti drukuvannia na pakovanni. Journal of Upakovka, 3, 63–66 [in Ukrainian].

Rozum, T. V. (2002). Kompleksna systema yakosti u fleksohrafichnomu drutsi. Journal of Drukarstvo, 2(43), 66–67 [in Ukrainian].

Varakina, O. (1999). Fleksografskaya pechat’ na gofrokartone. Journal of Flekso Plyus, № 2(8). Retrieved from http://www.flexoplus.ru/archive/08/seminar1.html [in Russian].

Liniya dlya proizvodstva gofrotary Martin Midline 924. Retrieved from http://post-press.net/tag/ffg-924-fp [in Russian].

ISO 12647-6: Process control for the manufacture of half-tone colour separations, proof and production prints. Part 6: Flexographic printing [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Blagodir O., Velychko O. Badanie wpływu geometrii komórek wałka rastrowego na objętość farby dr ukowej przenoszonej na formę drukową. Study of anilox cell geometry impact on the ink volume transferred to the printing plate // Przegląd Papierniczy. 2016. № 7. pp. 443–447. DOI: 10.15199/54.2016.7.2. Available at: http://www.sigma-not.pl/publikacja-99907-badanie-wp%C5%82ywu-geometrii-kom%C3%B3rek-wa%C5%82ka-rastrowego-na-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-farby-dr-ukowej-pr-zenoszonej-na-form%C4%99-drukowa-przeglad-papierniczy-2016-7.html.

2. А. К. Дорош. Контроль якості технологічних процесів та устаткування флексографічного способу друку: монографія / А. К. Дорош, Т. В. Розум. К.: НТУУ «КПІ», 2007. 202 с.

3. Jaakko P. World paper markets up to 2020 / P. Jaakko // Executive report 2005. Jaakko Poyry Сonsulting, 2005, 241 p.

4. Колчина И. А. Рынок картона в Украине (состояние и проблемы) / И. А. Колчина // Упаковка. 2013. № 2. С. 22−26.

5. Офіційний сайт асоціації «Укрпапір» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrpapir.org/news.php.

6. Упаковка из картона / В. Л. Шредер, С. Ф. Пилипенко. К.: ИАЦ «Упаковка». 2004. 560 с.

7. Ф. Мартинюк. У центрі уваги — паковання з гофрованого картону / Ф. Мартинюк // Друкарство. 2005. № 5(64). С. 11–15.

8. Международный каталог гофрированной упаковки FEFCO-ASSCO [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://pack.ua/articles/spravochnaya-informatsiya/mezhdunarodnyy-katalog-gofrirovannoy-upakovki-fefco/.

9. Классификация гофрокартона [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://karton.zp.ua/docs/sert/28-info1.

10. Т. В. Розум. Контроль якості друкування на пакованні / Т. В. Розум, Я. В. Зоренко, К. І. Савченко, В. М. Скиба // Упаковка. 2012. № 3. С. 63–66.

11. Т. В. Розум. Комплексна система якості у флексографічному друці / Т. В. Розум // Друкарство. 2002. № 2(43). С. 66–67.

12. О. Варакина. Флексографская печать на гофрокартоне / О. Варакина // Флексо Плюс. 1999. № 2(8). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.flexoplus.ru/archive/08/seminar1.html.

13. Линия для производства гофротары Martin Midline 924 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://post-press.net/tag/ffg-924-fp.

14. ISO 12647-6: Process control for the manufacture of half-tone colour separations, proof and production prints. Part 6: Flexographic printing.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського