DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(62).2018.167228

Виявлення залежностей експериментальних досліджень крайового кута змочування

Світлана Євгеніївна Хаджинова, Катерина Ігорівна Золотухіна, Богдан Ростиславович Кушлик, Ольга Іванівна Кушлик-Дивульська

Анотація


Досліджено взаємодію різних типів задруковуваних матеріалів з рідинами, зміну крайового кута змочування та адгезію рідини до поверхні зразків. Розроблено методологію детальних експериментальних досліджень задля досконалого вивчення явищ, що виникають на поверхні задруковуваного матеріалу (декількох типів паперів, дизайнерських картонів та плівок) при їх змочуванні рідинами. Встановлено межі та часові рамки проведення експерименту, обґрунтовано добір матеріалів для дослідження та зафіксовано отримані результати.

На основі отриманих експериментальних даних зміни крайового кута змочування побудовано апроксимовані графічні залежності. Отримані табличні дані додатково були перевірені на відповідність статистичним методам обробки даних, отримано лінійну залежність зміни крайового кута змочування з часом за методом найменших квадратів, проаналізовано кінетику з точки зору прискорення. Визначено середню похибку апроксимації та коефіцієнт детермінації. Проаналізовано динаміку проникнення води в структуру паперу за експериментальними даними та їх математичним обґрунтуванням. Визначено кореляційні зв’язки найбільшого опору проникнення води Tmax від показника пористості по точці (T95) і поверхневого об’єму води W.


Ключові слова


задруковуваний матеріал; крайовий кут змочування; папір; плівка; крапля; метод найменших квадратів; показник пористості; поверхневий об’єм води; кореляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Kushlyk, B. R. & Kushlyk-Dyvulska, O. I. (2017). Stabilizatsiia drukuvannia malotyrazhnoi produktsii ofsetnym drukom. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo ‘Politekhnika’, 162 p. [in Ukrainian].

Khadzhynova, S. & Jakucewicz, S. (2016). Sposoby drukowania cyfrowego. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 242 p. [in Polish].

Gavenko, S. & Khadzhinova, S. (2015). Markirovka: tekhnologiya, oborudovanie, materialy. L’vov; Lodz’: Liga-Press, 207 p. [in Russian].

Velychko, O. M. (2005). Opratsiuvannia informatsiinoho potoku vzaiemodiieiu elementiv drukarskoho kontaktu. Kyiv: VPTs ‘Kyivskyi universytet’, 264 p. [in Ukrainian].

Moginov, R. G. & Amosov, R. M. & Zatula, O. Yu. (2011). Eksperimental’naya proverka vliyaniya sherokhovatosti zapechatyvaemogo materiala na ravnomernost’ ottiska. Journal of Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Problemy poligrafii i izdatel’skogo dela, 4, 44–52 [in Russian].

Korotka, V. O. & Zatserkovna, R. S. (2014). Doslidzhennia adheziinykh vlastyvostei okso-biorozkladalnykh plivok pry otrymanni vidbytkiv trafaretnoho druku. Journal of Kvalilohiia knyhy, 1(25), 28–32 [in Ukrainian].

Varepo, L. G. & Panichkin, A. V. & Bobrov, V. I. (2013). Modelirovanie perenosa kraski v pechatnoy sisteme mezhdu ofsetnym i pechatnym tsilindrami pechatnogo apparata. Moscow: MGUP, 188 p. [in Russian].

Chilikina, G. S. (2008). Teksturnye kharakteristiki poligraficheskikh vidov bumagi i kartona. Moscow: MGUP, 200 p. [in Russian].

Hileta, I. V. & Havenko, M. M. & Senkivskyi, V. M. (2017). Model faktoriv vplyvu na protses proektuvannia taktylnoi produktsii. Journal of Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1(73), 87–96 [in Ukrainian].

Leks-Stępień, J. & Khadzhynova, S. (2005). Effect of wetting solution components on the rate of penetration into offset paper (Wpływ składników roztworu nawilżającego na szybkość wnikania w strukturę papieru offsetowego). Journal of Przegląd Papierniczy, Vol. 61, No 6, 337–340 [in Polish].

Kryczka, M. & Khadzhynova, S. & Skowroński, J. (2011). Influence of paper properties on digital prints quality. Part 1. (Wpływ właściwości papieru na jakość druków cyfrowych. Część 1). Journal of Przegląd Papierniczy, Vol. 67, No 8, 489–492 [in Polish].

Kryczka, M. & Khadzhynova, S. & Skowroński, J. (2011). Impact of paper properties on Quality of digital prints. Part 2. (Wpływ właściwości papieru na jakość druków cyfrowych. Część 2). Journal of Przegląd Papierniczy, Vol. 67, No. 10, 611–615 [in Polish].

Zimon, A. D. (1974). Adgeziya zhidkosti i smachivanie. Moscow: Khimiya, 416 p. [in Russian].

Bodnar, R. T. & Kisil, I. S. (2000). Vyznachennia kraiovoho kuta zmochuvannia za vymirianym tyskom v krapli. Journal of Metody ta prylady kontroliu yakosti, 5, 100–103. Retrieved from http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/487 [in Ukrainian].

Kushlyk-Dyvulska, O. I. & Kushlyk, B. R. (2016). Metodychni vkazivky do vykonannia laboratornykh robit (komp’iuternoho praktykumu) z dystsypliny ‘Teoriia ymovirnostei i matematychna statystyka’ dlia studentiv napriamu pidhotovky 6.030601 ‘Menedzhment’ studentiv Vydavnycho-polihrafichnoho instytutu. Kyiv: NTUU ‘KPI’, 205 p. Retrieved from http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17693 [in Ukrainian].

Kushlyk-Dyvulska, O. I. & Polishchuk, N. V. & Orel, B. P. & Shtabaliuk, P. I. (2014). Teoriia ymovirnostei ta matematychna statystyka. Kyiv: NTUU ‘KPI’, 212 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кушлик Б. Р. Стабілізація друкування малотиражної продукції офсетним друком: монографія / Б. Р. Кушлик, О. І. Кушлик-Дивульська; за заг. ред. О. М. Величко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. 162 с.

2. Khadzhynova S. Sposoby drukowania cyfrowego / Svitlana Khadzhynova, Stefan Jakucewicz: Monografie. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016. 242. ISBN 978-83-7283-754-7.

3. Гавенко С. Маркировка: технология, оборудование, материалы: моногр. / С. Гавенко, С. Хаджинова. Львов; Лодзь: Лига-Пресс, 2015. 207 с.

4. Величко О. М. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту / Олена Величко [Текст]: Монографія. К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. 264 с.

5. Могинов Р. Г. Экспериментальная проверка влияния шероховатости запечатываемого материала на равномерность оттиска / Р. Г. Могинов, Р. М. Амосов, О. Ю. Затула // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела [Текст]: науч.-техн. журн. / М-во образования РФ, Моск. гос. ун-т печати. М.: Изд-во МГУП, 2011. № 4. С. 44–52.

6. Коротка В. О. Дослідження адгезійних властивостей оксо-біорозкладальних плівок при отриманні відбитків трафаретного друку / В. О. Коротка, Р. С. Зацерковна // Квалілогія книги. 2014. № 1(25). С. 28–32.

7. Варепо Л. Г. Моделирование переноса краски в печатной системе между офсетным и печатным цилиндрами печатного аппарата: монография / Л. Г. Варепо, А. В. Паничкин, В. И. Бобров. М.: МГУП, 2013. 188 с.

8. Чиликина Г. С. Текстурные характеристики полиграфических видов бумаги и картона. Дисс. канд. техн. наук. М.: МГУП. 2008. 200 с.

9. Гілета І. В. Модель факторів впливу на процес проектування тактильної продукції / І. В. Гілета, М. М. Гавенко, В. М. Сеньківський // Поліграфія і видавнича справа. 2017. № 1(73). С. 87–96.

10. Leks-Stępień J., Khadzhynova S. Effect of wetting solution components on the rate of penetration into offset paper (Wpływ składników roztworu nawilżającego na szybkość wnikania w strukturę papieru offsetowego) // Przegląd Papierniczy, Vol. 61, No 6 (2005), pp. 337–340.

11. Kryczka M., Khadzhynova S., Skowroński J. Influence of paper properties on digital prints quality. Part 1. (Wpływ właściwości papieru na jakość druków cyfrowych. Część 1) // Przegląd Papierniczy, Vol. 67, No 8 (2011), pp. 489–492.

12. Kryczka M., Khadzhynova S., Skowroński J. Impact of paper properties on Quality of digital prints. Part 2. (Wpływ właściwości papieru na jakość druków cyfrowych. Część 2) // Przegląd Papierniczy, Vol. 67, No. 10 (2011), pp. 611–615.

13. Зимон А. Д. Адгезия жидкости и смачивание. М.: Химия. 1974. 416 с.

14. Боднар Р. Т. Визначення крайового кута змочування за виміряним тиском в краплі / Р. Т. Боднар, І. С. Кісіль // Методи та прилади контролю якості. 2000. № 5. С. 100–103. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/487.

15. Кушлик-Дивульська О. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму) з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» студентів Видавничо-поліграфічного інституту [Електронний ресурс]: НТУУ «КПІ»; уклад.: О. І. Кушлик-Дивульська, Б. Р. Кушлик. Електронні текстові дані (1 файл: 4,60 Мбайт). Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 205 с. Назва з екрана. Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17693.

16. Кушлик-Дивульська О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. ⁄ О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук, Б. П. Орел, П. І. Штабалюк. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 212 с. Бібліогр.: с. 205.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського