DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(62).2018.157773

Investigation of Quality of Packaging Made of Laminated Micro-Corrugated Cardboard

Світлана Федорівна Гавенко, Володимир Владиславович Бернацек, Павло Миколайович Ривак, Марта Тарасівна Лабецька

Анотація


В сучасній пакувальній індустрії використовується великий асортимент матеріалів, різноманітних технологій та устаткування. Ринкові відносини формують попит на недороге й оптимальне за своїми експлуатаційними та функціональними властивостями, якісне, екологічно чисте, паковання. Аналіз відповідності цим вимогам дозволив встановити пріоритетність паковань з кашированого мікрогофрокартону, як перспективного способу виготовлення їх на сучасному ринку. Застосування процесу каширування розширює можливості дизайну та гамму таких паковань. Важливим у цьому виробничому ланцюгу є якісний офсетний друк, вибір картону для друку, мікрогофрокартону і клеїв для каширування з врахуванням їх технологічних та експлуатаційних характеристик.

В роботі досліджено репродукційно-графічні показники лайнерів, задрукованих офсетним способом друку, розглянуто процес їх каширування до мікрогофрокартону з використанням клейового апарату нової конструкції з подальшим визначенням експлуатаційних показників пакувального матеріалу. В результаті досліджень було побудовано графічні залежності, які дозволяють оцінити якість відтворення кольорового зображення, віддрукованого офсетним способом друку та експлуатаційну стійкість кашированого мікрогофрокартону. Проведені експериментальні дослідження дозволили встановити залежність міцнісних характеристик кашированого мікрогофрокартону від технологічних параметрів процесу каширування.

Ключові слова


каширування; мікрогофрокартон; флютинг; лайнер; офсетний друк; відбиток

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


(2006). Tara s gofrokartona. Potrebnosti rynka SShA. Journal of Tara i upakovka, 2, 33 [in Russian].

Rehei, I. I. (2006). Kartonne pakuvannia. Journal of Upakovka, 5, 26–28 [in Ukrainian].

(2006). Gofrokarton i kartonnaya tara: nastoyashchee i budushchee. Journal of Tara i upakovka, 6, S. 28 [in Russian].

Nikolaeva, M. (2000). Upakovka iz gofrokartona: Pryamaya pechat’ i kashirovanie. Journal of Komp’yuPrint, 30–34 [in Russian].

Havenko, S. F. & Bernatsek, V. V. (2013). Tekhnolohiia kashyruvannia mikrohofrokartonu. Lviv: UAD, 132 p. [in Ukrainian].

Bernatsek, V. V. (2006). Doslidzhennia protsesu kashyruvannia mikrohofrokartonu. Journal of Tezy dop. nauk.-tekhn. konf. prof.-vykl. skladu, nauk. pratsivn. i aspir. Lviv: UAD [in Ukrainian].

Bernatsek, V. V. (2010). Doslidzhennia systemy ‘papir—klei—karton’ v protsesi kashyruvannia. Journal of Kvalilohiia knyhy, 2, 64–66. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2010_2_13 [in Ukrainian].

ISO 12647-2: 2004 / Amd 1: 2007 — Managing the production of color-coded halftone images, trial and patch prints — Part 2: Offset sheet printing [in English].

Havenko, S. F. & Bernatsek, V. V. & Rehei, I. I. Kleiovyi aparat kashyruvalnoi mashyny // Patent № 83440 Ukraine. Publish 10.07.2008 [in Ukrainian].

(1996). Rozryvnaya mashina dlya bumagi RMB – 30 – 2M, 10 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тара с гофрокартона. Потребности рынка США / [б/а] // Тара и упаковка. 2006. № 2. С. 33.

2. Регей І. І. Картонне пакування / Іван Іванович Регей // Упаковка. 2006. № 5. С. 26–28.

3. Гофрокартон и картонная тара: настоящее и будущее / [б/а] // Тара и упаковка. 2006. № 6. С. 28.

4. Николаева М. Упаковка из гофрокартона: Прямая печать и каширование // Марина Николаева // КомпьюПринт. 2000. сентябрь–октябрь. С. 30–34.

5. Гавенко С. Ф. Технологія каширування мікрогофрокартону: монографія / С. Ф. Гавенко, В. В. Бернацек. Л.: УАД, 2013. 132 с.

6. Бернацек В. В. Дослідження процесу каширування мікрогофрокартону / В. В. Бернацек // Тези доп. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і аспір.: [31 січня–3 лютого 2006 р.]. Львів: УАД, 2006. С. 43.

7. Бернацек В. В. Дослідження системи «папір—клей—картон» в процесі каширування / В. В. Бернацек // Квалілогія книги. 2010. № 2. С. 64–66. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2010_2_13.

8. ISO 12647-2: 2004 / Amd 1: 2007 — Управління процесами виробництва кольороподілених напівтонових зображень, пробних і накладних відбитків — Частина 2: Офсетний аркушевий друк.

9. Пат. № 83440 Україна. Клейовий апарат каширувальної машини / Гавенко С. Ф., Бернацек В. В., Регей І. І.; заявник і патентовласник Українська академія друкарства. Заявл. 26.02.2007; опубл. 10.07.2008, Бюл. № 13.

10. Розрывная машина для бумаги РМБ – 30 – 2М / [б/а] // Паспорт. 1996. 10 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського