DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(61).2018.156791

A Transfer of Modern Technologies from Universities to SMEs-Organisational — the Picture in Polish Media

Tomasz Hoffmann

Анотація


Питання комерціалізації результатів наукових досліджень та передачі технологій є проблемою, яка ще не повністю вивчена у польській літературі та не досліджена на практиці, тому, схоже, що будь-які дії, вжиті окремими університетами в цій галузі, будуть базуватися на досвіді, отриманому в процесі впровадження нових ідей. Без сумніву, цей досвід буде також набутий шляхом визначення спеціальних цільових організацій, що матимуть своїм основним завданням комерціалізацію результатів наукових досліджень та передачу відповідних незаборонених технологій.

Автор цієї статті приділяє особливу увагу новим викликам, які чекають на окремі наукові центри, що створюють таку специфічну додану вартість, як наукові дослідження та допомагають у їхній комерціалізації. Результатом такого роду наміченої співпраці вишів та підприємств є нова якість наукових досліджень стосовно конкретної користі для підприємства. У статті представлено процес перенесення технологій у практику та акцентовано увагу на інституційній системі, що дозволяє це робити. Гіпотеза, викладена у цій статті, свідчить про те, що передача технологій, безумовно, потрібна для університетів, однак поки що немає відповідного закону чи організаційних умов. Понад те, існує постійне суперництво та взаємне небажання допомоги між університетами та підприємцями.

У листопаді 2011 року було ухвалено новий закон, настанови якого з’явилися за місяць. Новий акт, на думку його авторів, має розширити автономію академій, підвищити якість освіти, а також прискорити академічну кар’єру співробітників.

Підкреслюється той факт, що загальною роллю університетів є виховання й навчання студентів, а також проведення наукових досліджень співробітниками. Дидактичні та дослідницькі процеси, що відбуваються в академіях вищої освіти, створюють ситуації, коли взаємодія із законами про інтелектуальну та промислову власність стає неминучою. Саме на останніх ґрунтується співробітництво між університетами та підприємствами. Фундаментальною метою дослідження цієї статті є представлення сутності передачі сучасних технологій від університетів до підприємств.

Ключові слова


трансфер; технологія; SMEs-організація; польські медіа; університет; бізнес-компанія; закон; громадянська платформа

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Allen, T. (2011). Managing the Flow of Technology, Cambridge 1984 [after:] Z. Chyba, W. M. Grudzewski, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii. Warsaw [in English].

Bąkowski, A. & Głodek, P. & Gołębiowski, M. & Gulda, K. & Jewtuchowicz, A. & Klepka, M. & Lityński, K. & Matusiak, K. B. & Matusiak, M. & Mażewska, M. & Niedzielski, P. & Nowakowska, A. & Stawasz, E. & Zasiadły, K. (red) (2005). Innowacje i transfer technologii. Słownik Pojęć. Warsaw [in Polish].

Chyba, Z. & Grudzewski, W. M. (2011). Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii. Warsaw [in Polish].

Grudzewski, W. M. & Hejduk, I. K. (2001). Projektowanie systemów zarządzania. Warsaw [in Polish].

Guliński, J. & Zasiadły, K. (2005). Innowacyjna przedsiębiorczość naukowa- światowe doświadczenia. Warsaw [in Polish].

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Retrieved from http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/nowe-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-podpisane-przez-prezydenta/ [in Polish].

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Retrieved from http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym [in Polish].

Jasiński, A. H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warsaw [in Polish].

Kwieciński, L. (2012). Kształtowanie się polityki pro-innowacyjnej- Perspektywa europejska, narodowa i regionalna. Wrocław [in Polish].

Małecki, J. (2012). Transfer technologii. Warsaw [in Polish].

Marchesnay, M. (1993). Technology and Competitiveness, Small and Medium-sized Enterprises. Paris [in English].

Matusiak, K. B. (1995). Parki technologiczne. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego. Łódź [in Polish].

(2010). Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków. Warsaw [in Polish].

Radosevic, S. (1999). International Technology Transfer and Catch-up in Economic Development. London [in English].

Sahal, D. (1982). Chance and Opportunity in Technological Innovation. Oxford [in English].

The Act of 26.06.1997 on Higher Vocational Schools, Dz. U. (Polish Journal of Laws) No. 96, pos. 590, with later change [in Polish].

The Act of 27.07.2005, Higher Education Law, Dz. U. (Polish Journal of Laws) from 2005, No 164, pos. 1365 [in Polish].

The Act of 31.03.1965 on Higher Military Education, Dz. U. (Polish Journal of Laws) from 1992, No. 10, pos. 40, with later change [in Polish].

It was defined in the Act of 8.08.1996 on procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Treasury, Dz. U. (Polish Journal of Laws) no. 106, pos. 493 [in Polish].

The Act of 12.09.1990 on Higher Education, Dz. U. (Polish Journal of Laws) from 1990, No. 65, pos. 385 [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Allen, T. (2011). Managing the Flow of Technology, Cambridge 1984 [after:] Z. Chyba, W. M. Grudzewski, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii. Warsaw [in English].

2. Bąkowski, A. & Głodek, P. & Gołębiowski, M. & Gulda, K. & Jewtuchowicz, A. & Klepka, M. & Lityński, K. & Matusiak, K. B. & Matusiak, M. & Mażewska, M. & Niedzielski, P. & Nowakowska, A. & Stawasz, E. & Zasiadły, K. (red) (2005). Innowacje i transfer technologii. Słownik Pojęć. Warsaw [in Polish].

3. Chyba, Z. & Grudzewski, W. M. (2011). Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii. Warsaw [in Polish].

4. Grudzewski, W. M. & Hejduk, I. K. (2001). Projektowanie systemów zarządzania. Warsaw [in Polish].

5. Guliński, J. & Zasiadły, K. (2005). Innowacyjna przedsiębiorczość naukowa- światowe doświadczenia. Warsaw [in Polish].

6. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Retrieved from http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/nowe-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-podpisane-przez-prezydenta/ [in Polish].

7. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Retrieved from http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym [in Polish].

8. Jasiński, A. H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warsaw [in Polish].

9. Kwieciński, L. (2012). Kształtowanie się polityki pro-innowacyjnej — Perspektywa europejska, narodowa i regionalna. Wrocław [in Polish].

10. Małecki, J. (2012). Transfer technologii. Warsaw [in Polish]. 11. Marchesnay, M. (1993). Technology and Competitiveness, Small and Medium-sized Enterprises. Paris [in English].

12. Matusiak, K. B. (1995). Parki technologiczne. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego. Łódź [in Polish].

13. (2010). Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków. Warsaw [in Polish].

14. Radosevic, S. (1999). International Technology Transfer and Catch-up in Economic Development. London [in English].

15. Sahal, D. (1982). Chance and Opportunity in Technological Innovation. Oxford [in English].

16. The Act of 26.06.1997 on Higher Vocational Schools, Dz. U. (Polish Journal of Laws) No. 96, pos. 590, with later change [in Polish].

17. The Act of 27.07.2005, Higher Education Law, Dz. U. (Polish Journal of Laws) from 2005, No 164, pos. 1365 [in Polish].

18. The Act of 31.03.1965 on Higher Military Education, Dz. U. (Polish Journal of Laws) from 1992, No. 10, pos. 40, with later change [in Polish].

19. It was defined in the Act of 8.08.1996 on procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Treasury, Dz. U. (Polish Journal of Laws) no. 106, pos. 493 [in Polish].

20. The Act of 12.09.1990 on Higher Education, Dz. U. (Polish Journal of Laws) from 1990, No. 65, pos. 385 [in Polish].Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського