DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(61).2018.155937

Розрахунки відносної опорної площі циліндричних поверхонь деталей поліграфічного обладнання при комбінованому зміцненні віброобкатуванням

Петро Олексійович Киричок, Руслан Любомирович Тріщук, Олександр Владиславович Рибак

Анотація


Експериментальні дослідження зі зміцнення поверхні сталевих валів поліграфічного обладнання дозволили нам встановити залежності геометричних параметрів мікрорельєфу поверхні від технологічних параметрів процесу віброобкатування. Запропоновано комплексний двоетапний процес оздоблювально-зміцнювальної обробки, що складається з двох послідовних операцій формування мікрорельєфу способами вібраційного обкатування. Доведено, що при оптимальних параметрах запропонованого комплексного технологічного процесу зміцнення зносостійкість валів, які працюють в умовах тертя, зростає на 45–55 % порівняно з необробленими поверхнями, що істотно впливає на якість кінцевої поліграфічної продукції.

Виявлено можливість, після двоетапної комплексної зміцнювальної обробки пластичним деформуванням, покращити властивості приповерхневих шарів шляхом підвищення мікротвердості методом іонного азотування в геліконному розряді без зміни мікрогеометрії поверхні. Запропонована технологія орієнтовно підвищить зносостійкість на 18–23 % порівняно з комплексною технологією. При цьому, висока щільність плазми геліконного розряду та широкий діапазон регулювання технологічних параметрів азотування скорочують час єдиного технологічного процесу більше ніж у 10 разів порівняно з відомими нині способами азотування.

Шляхом проведення розрахунків виведено формулу відносної опорної площі поверхонь, що зміцнюються. Встановлено аналітичну залежність між геометричними параметрами елементів мікрорельєфу, радіусом сфери деформувального елемента та відносною опорною площею поверхні після комбінованої двоетапної зміцнювальної обробки пластичним деформуванням. Це дозволяє регулюванням параметрів прогнозовано впливати на якість поверхонь залежно від їх експлуатаційних властивостей.

Ключові слова


оздоблювально-зміцнювальна обробка; мікрорельєф; пластичне деформування; вібраційне обкатування; відносна опорна площа поверхні

Повний текст:

PDF

Посилання


Kyrychok, P. O. & Oliinyk, V. H. & Kyrychok, T. Iu. (2004). Zmitsnennia poverkhon metalevykh detalei. Kyiv: Presa Ukrainy, 240 p. [in Ukrainian].

Lyashenko, B. A. & Klimenko, S. A. (1999). Tendentsii razvitiya uprochnyayushchey poverhnostnoy obrabotki i polozhenie v Ukraine. Journal of Suchasne mashinobuduvannia, 1, 94–104 [in Ukrainian].

GOST 24773-81. Poverkhnosti s regulyarnym mikrorel’efom. Klassifikatsiya, parametry i kharakteristiki [in Russian].

Trishchuk, R. L. (2018). Pidvyshchennia znosostiikosti detalei polihrafichnoho obladnannia shliakhom modyfikatsii yikh poverkhon metodom ionno-plazmovoho azotuvannia. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (1 (59), 48–59. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(59).2018.135134 [in Ukrainian].

Shneyder, Yu. G. (1982). Ekspluatatsionnye svoystva detaley s regulyarnym mikrorel’efom. Leningrad: Mashinostroenie, 248 p. [in Russian].

Fel’dman, Ya. S. (1979). Raschet parametrov mikrorel’efa tsilindricheskikh vibronakatannykh poverkhnostey detaley mashin i priborov i ikh tekhnologicheskoe obespechenie. Leningrad: LITMO, 97 p. [in Russian].

Ryzhov, E. V. & Suslov, A. D. & Fedorov, V. P. (1979). Tekhnologicheskoe obespechenie ekspluatatsionnykh svoystv detaley mashin. Moscow: Mashinostroenie, 176 p. [in Russian].

Pat. 129043 Ukraine, MPK (2006). B24B 39/00. Sposib utvorennia rehuliarnoho mikroreliefu na poverkhniakh tsylindrychnykh detalei polihrafichnykh mashyn. P. O. Kyrychok, Iu. Iu. Vitsiuk, R. L. Trishchuk № u 2018 00825; Publish 25.10.2018 [in Ukrainian].

Ogórek, M. & Skuza, Z. & Frączek, T. (2015). Wpływ wybranych elementów organizacji produkcji na efektywność ekonomiczną procesu azotowania. Journal of Logistyka, (6), 351–356 [in Poland].

Rudenko, E. M. & Panarin, V. Ye. & Kyrychok, P. O. & Svavilnyi, M. Ye. & Korotash, I. V. & Polotskyi, D. Yu. & Trishchuk, R. L. (2018). Zmitsnennia poverkhni stali 45 yonnym azotuvanniam u helikonnomu rozriadi. Journal of Metallofizika i noveyshie tekhnologii, 40, No. 8, 919–930. DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.40.08.0919 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Киричок П. О. Зміцнення поверхонь металевих деталей / П. О. Киричок, В. Г. Олійник, Т. Ю. Киричок. Київ: Преса України. 2004. 240 с.

2. Ляшенко Б. А. Тенденции развития упрочняющей поверхностной обработки и положение в Украине / Б. А. Ляшенко, С. А. Клименко // Сучасне машинобудування. 1999. № 1(1). С. 94–104.

3. ГОСТ 24773-81 Поверхности с регулярным микрорельефом. Классификация, параметры и характеристики.

4. Тріщук Р. Л. Підвищення зносостійкості деталей поліграфічного обладнання шляхом модифікації їх поверхонь методом іонно-плазмового азотування / Р. Л. Тріщук // Технологія і техніка друкарства. 2018. № 1(59). С. 48–59. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(59).2018.135134.

5. Шнейдер Ю. Г. Эксплуатационные свойства деталей с регулярным микрорельефом / Ю. Г. Шнейдер. Л.: Машиностроение, 1982. 248 с.

6. Фельдман Я. С. Расчет параметров микрорельефа цилиндрических вибронакатанных поверхностей деталей машин и приборов и их технологическое обеспечение / Под ред. Ю. Г. Шнейдера. Л.: ЛИТМО. 1979. 97 с.

7. Рыжов Э. В. Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин / Э. В. Рыжов, А. Д. Суслов, В. П. Федоров. М.: Машиностроение, 1979. 176 с.

8. Пат. 129043 Україна, МПК (2006) B24B 39/00. Спосіб утворення регулярного мікрорельєфу на поверхнях циліндричних деталей поліграфічних машин / П. О. Киричок, Ю. Ю. Віцюк, Р. Л. Тріщук; заявник і власник НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». № u 2018 00825; заявл. 30.01.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. 6 с.

9. Ogórek M., Skuza Z., Frączek T. Wpływ wybranych elementów organizacji produkcji na efektywność ekonomiczną procesu azotowania // Logistyka. 2015. № 6. С. 351–356, CD.

10. Руденко Е. Зміцнення поверхні сталі 45 йонним азотуванням у геліконному розряді / Е. Руденко, В. Панарін, П. Киричок, М. Свавільний, І. Короташ, Д. Полоцький, Р. Тріщук // Металлофизика и новейшие технологии. 2018. Т. 40. № 8. С. 1101–1112. https://doi.org/10.15407/mfint.40.08.0919.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського