DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(61).2018.154705

Розвиток медіа в контексті корпоратизації

Ліна Петрівна Шендерівська, Марія Анатоліївна Лисенко, Наталія Олегівна Малиш

Анотація


Медіаіндустрія має складну структуру, представлену низкою галузей. Аналіз тенденцій розвитку окремих галузей за доходами дозволив виявити послаблення представницькості у медіапросторі «видавничої діяльності»; «виробництва кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів», натомість, посилення комерційних позицій «діяльності у сфері телевізійного мовлення». Скорочення попиту на друковані видання вимагає урізноманітнення й модернізації товарної пропозиції медіапродукції. Необхідні зміни й у рекламній діяльності медіакомпаній. Прогресивною формою співпраці є посередництво, а також формування та продаж рекламних медіапортфелів.

Збільшення обсягів інформації, розвиток нових засобів її поширення, підвищення рівня диференціації попиту, усе це потребує посилення процесів ринкової систематизації, що в сучасних умовах реалізується шляхом активізації організаційних перетворень, а саме, корпоратизації. Таким чином, підвищення конкурентоздатності у медіаіндустрії, що вирізняє її з-поміж багатьох інших галузей, досягається особливим шляхом — це посилення інтеграційних процесів, що мінімізує дестабілізаційні прояви конкуренції та дозволяє досягати ефекту синергії. Створення об’єднань підприємств у медіаіндустрії сприяє підвищенню ринкової вартості бренду. Економічна ефективність корпоратизації проявляється також отриманням економії за рахунок ефекту масштабу та скороченням питомих витрат на розширення ринку збуту завдяки впізнаваності бренду.

До пріоритетних організаційних форм підприємств, що входять до складу медіаоб’єднань в Україні, належать товариства з обмеженою відповідальністю, які функціонують в інформаційній сфері, зокрема, це є інформаційні агентства, редакції газет та журналів, підприємства телевізійного й радіомовлення, продакшн студії. Істотний вплив політичного чинника формує інформаційну концепцію медіакомпаній. Водночас потребує збалансування отримання економічних, лобістських вигід та формування якісного, об’єктивного контенту.


Ключові слова


корпоратизація; холдинг; об’єднання; медіа; медіаіндустрія; видавнича діяльність; телевізійне мовлення; онлайн-видання

Повний текст:

PDF

Посилання


Penguin Random House // Ofitsiinyi sait. Retrieved from https://www.penguinrandomhouse.com [in English].

Knyzhkova palata Ukrainy // Ofitsiinyi sait. Retrieved from http://www.ukrbook.net [in Ukrainian].

Sudakova, V. M. etc. (2017). Novi media v suchasnomu suspilstvi: kulturolohichnyi vymir. Kyiv: In-t kulturolohii NAM Ukrainy, 351 p. [in Ukrainian].

Cherniavska, L. V. (2016). Sotsialnyi prostir mas-media. Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet. 412 p. [in Ukrainian].

Andriichuk, M. T. & Andriichuk, T. S. (2018). Vzaiemodiia mas-media ta orhaniv derzhavnoi vlady. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, 114 p. [in Ukrainian].

Sirinok-Dolharova, K. H. (2017). Metodolohiia doslidzhen mas-media. Zaporizhzhia: ZNU. 2017. 156 p. [in Ukrainian].

Bolts, N. (2015). Abetka media. Kyiv: Akademiia ukrainskoi presy, Tsentr vilnoi presy. 177 p. [in Ukrainian].

Chekaliuk, V. V. (2017). Pozytsionuvannia Ukrainy v suchasnykh media v umovakh mizhnarodnykh transformatsii: naukovo-kontseptualnyi ta prykladnyi aspekty. Kyiv: Palyvoda A. V. 148 р. [in Ukrainian].

Tangeyt, M. (2006) Mediagigantyi: Kak krupneyshie mediakompanii vyizhivayu na ryinke i boryutsya za liderstvo. Moskva: Alpina Biznes Buks. 252 р. [in Russian].

Sydorenko, N. M. & Sukhomlyn, O. Yu. (2015). Suchasni zhurnaly Ukrainy: typy, vlastyvosti, kontent. Kyiv: VPTs ‘Kyivskyi universytet’. 367 p. [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy // Ofitsiinyi sait. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Pro kholdynhovi kompanii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 01 January 2016. № 34 / Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3528-15 [in Ukrainian].

Yedynyi derzhavnyi reiestr yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan // Ofitsiinyi sait. Retrieved from https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch [in Ukrainian].

Lebed, N. (2013) Mediakholdynhy svitu: bilshi z naibilshykh. Obozrevatel, July 08. Retrieved from https://www.obozrevatel.com/politics/34916-media-holdingi-svitu-bilshi-z-najbilshih.htm [in Ukrainian].

Malinin,V. S. Mediakorporatsii v Ukraini: suchasni realii rozvytku. Retrieved from http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1234 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Penguin Random House // Офіційний сайт. URL: https://www.penguinrandomhouse.com.

2. Книжкова палата України // Офіційний сайт. URL: http://www.ukrbook.net.

3. Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір / [Судакова В. М. та ін.]. Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2017. 351 с.

4. Чернявська Л. В. Соціальний простір мас-медіа: монографія / Л. В. Чернявська. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2016. 412 с.

5. Андрійчук М. Т. Взаємодія мас-медіа та органів державної влади: навч. посіб. / М. Т. Андрійчук, Т. С. Андрійчук. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 114 с.

6. Методологія досліджень мас-медіа: робоча книга / за заг. ред. К. Г. Сіріньок-Долгарьової. Запоріжжя: ЗНУ. 2017. 156 с.

7. Больц Н. Абетка медіа / За заг. ред. В. Ф. Іванів; Переклад з нім. В. Климченка. Київ: Академія української преси, Центр вільної преси. 2015. 177 с.

8. Чекалюк В. В. Позиціонування України в сучасних медіа в умовах міжнародних трансформацій: науково-концептуальний та прикладний аспекти: монографія / В. В. Чекалюк. Київ: Паливода А. В. 2017. 148 с.

9. Тангейт М. Медиагиганты: Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и борются за лидерство / Марк Тангейт: Пер. с англ. Москва: Альпина Бизнес Букс. 2006. 252 с.

10. Сучасні журнали України: типи, властивості, контент: довід.-енцикл. вид. / упорядники Н. М. Сидоренко, О. Ю. Сухомлин; за заг. ред. Н. М. Сидоренко. Київ: ВПЦ «Київський університет». 2015. 367 с.

11. Державна служба статистики України // Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

12. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 01 січня 2016 р. № 34 / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3528-15.

13. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань // Офіційний сайт. URL: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.

14. Лебедь Н. Медіахолдинги світу: більші з найбільших / Н. Лебедь // Obozrevatel. 2013. 08 липня. URL: https://www.obozrevatel.com/politics/34916-media-holdingi-svitu-bilshi-z-najbilshih.htm.

15. Малінін В. С. Медіакорпорації в Україні: сучасні реалії розвитку / В. С. Малінін. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article= 1234.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського