DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(59).2018.137825

Дослідження зміни величини растрової крапки на крейдованому папері

Світлана Миколаївна Зигуля

Анотація


У статті розглянуто ефективність дослідження растрової крапки під час друкування. Зміни параметрів якості кольорового відбитка значною мірою залежать від технічних параметрів друкарської машини та можливості керування ними. Об’єктивно оцінюваною характеристикою кольорового зображення на відбитку є відносна площа растрових елементів. Для прогнозування величини растрової крапки потрібно проведення великої кількості експериментів, щоб забезпечити достовірну інформацію та отримати найвигідніші співвідношення результатів.

Математичні моделі на основі факторного планування експериментів дають змогу прогнозувати величину розтискування растрової крапки під час друкування та визначати можливу взаємодію параметрів шорсткості поверхні друкарського циліндра, його мікротвердість, товщину фарбового шару та тиску в друкарському процесі, а також дають змогу керувати параметрами якості відбитка. Цей метод — найпоширеніший тип планів першого порядку, реалізація якого відбувається через знаходження досліджуваної функції за всіх можливих комбінацій рівнів варіювання факторів.

Важливою умовою планування експерименту є якість початкової інформації, а саме дотримання всіх аспектів теорії планування: виключення систематичних похибок; проведення експериментів відповідно плану і методиці; проведення повторних експериментів в ідентичних умовах; використання результатів цих дослідів; під час проведення експериментів вибір об’єктів відбувався у випадковому порядку, що нівелювало систематичні помилки. Було отримано середній апріорний ранжируваний ряд факторів, що впливають на розтискування растрової крапки за методом експертної оцінки, а також визначено межі зміни цих факторів, методи і точність їх вимірювання.

Планування багатофакторного експерименту дозволило отримати модель розрахунку растрової крапки на крейдованому папері та адекватно описати взаємозалежність визначених керованих факторів.

Ключові слова


якість відбитка; математичне моделювання; факторне планування; розтискування растрової крапки; офсетний друк; кольоровий відбиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Storozhuk, O. A. (2005). Modelirovanie i variantnoe prognozirovanie razvitiya tekhniki.Moscow: Mashinostroenie, 252 p. [in Russian].

Strutynskyi, V. B. (2001). Matematychne modeliuvannia protsesiv ta system mekhaniky. Zhytomyr: Zhytomyr. inzhener.-tekhn. in-t, 612 p. [in Ukrainian].

Suslov, A. G. (2000). Kachestvo poverkhnostnogo sloya detaley mashin. Moscow: Mashinostroenie, 320 p. [in Russian].

(2011). Sbornik statey po poligrafii. Moscow: Gruppa kompaniy ‘Tanzor’, 132 p. [in Russian].

Barkovskiy, E. V. & Medyak, D. M. (2013). Modelirovanie protsessa rastiskivaniya s uchetom vliyaniya prelomleniya lucha. Journal of Trudy BGTU, 8, 52–54 [in Russian].

Stefanov, S. (2003). Otsenka pechati ottiskov. Moscow: Reprotsentr, 38 p. [in Russian].

DSTU GOST 25142:2009 ‘Sherokhovatost’ poverkhnosti. Terminy i opredeleniya’. Published 1983.01.01. Moscow: Izd-vo standartov, 22 p. [in Russian].

Dushynskyi, V. V. (1998). Osnovy naukovykh doslidzhen. Teoriia ta praktykum z prohramnym zabezpechenniam. Kyiv: NTUU ‘KPI’, 408 p. [in Ukrainian].

Radko, O. V. (2011). Optymizatsiia tekhnolohichnykh protsesiv formuvannia zakhysnykh struktur trybotekhnichnoho pryznachennia. Journal of Problemy tertia ta znoshuvannia. Kyiv: Vyd-vo NAU ‘NAU-druk’, 55, 173–181 [in Ukrainian].

Lapach, S. N. & Chubenko, A. V. & Babich, P. N. (2001). Statisticheskie metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispol’zovaniem Excel. Kiev: Morion, 408 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сторожук О. А. Моделирование и вариантное прогнозирование развития техники / О. А. Сторожук. М.: Машиностроение, 2005. 252 с.

2. Струтинський В. Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки: підручник / В. Б. Струтинський. Житомир: Житомир. інженер.-техн. ін-т, 2001. 612 с.

3. Суслов А. Г. Качество поверхностного слоя деталей машин / А. Г. Суслов. М.: Машиностроение, 2000. 320 с.

4. Сборник статей по полиграфии / под. ред. А. В. Макарова, С. А. Седова, В. И. Шлямина. М.: Группа компаний «Танзор», 2011. 132 с.

5. Барковский Е. В. Моделирование процесса растискивания с учетом влияния преломления луча / Е. В. Барковский, Д. М. Медяк // Труды БГТУ. 2013. № 8. С. 52–54.

6. Стефанов С. Оценка печати оттисков [Текст] / С. Стефанов. М.: Репроцентр, 2003. 38 с.

7. ДСТУ ГОСТ 25142:2009 «Шероховатость поверхности. Термины и определения». Введ. 1983–01–01. М.: Изд-во стандартов, 1981. 22 с.

8. Душинський В. В. Основи наукових досліджень. Теорія та практикум з програмним забезпеченням: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 1998. 408 с.

9. Радько О. В. Оптимізація технологічних процесів формування захисних структур триботехнічного призначення // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. Київ: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2011. Вип. 55. С. 173–181.

10. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. Киев: Морион, 2001. 408 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського