DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(56).2017.116238

Оцінювання оптичної густини відбитків на металі виготовлених термосублімаційним методом

Оксана Іванівна Лотоцька, Анастасія Романівна Гудзь

Анотація


У статті наведені експериментальні дослідження оптичної густини відбитків на металі термосублімаціним методом. Дослідження термосублімаційного друку проводився алюмінієвій пластині марки АМг1 з кольором поверхні «золото» та «срібло» при температурах в межах 360…400 °F, за 30…70 с при тиску  320…340 кгс/м2. Оцінювання відбитків проводилась на основі графіків залежності оптичної густини від відсотку насиченості плашки при різних технологічних параметрах для кожного з кольорів CMYK для відбитків на металі під «золото» та під «срібло». Стабільнішу передачу фарби мають тріадні фарби на алюмінії  під «срібло». Відбитки на алюмінії під «золото» не набувають оптимальних значень, особливо для пурпурового кольору. Для друку зображень фотографічної якості такий колір металу не рекомендовано.

За результатами проведених експериментальних досліджень зразків із алюмінію під «золото» і «срібло», отриманих за допомогою зміни технологічних факторів друку термосублімаційним методом:

1. Розроблено тест-форму для забезпечення стабільності якісних параметрів відтворення зображення на металі у виробництві.

2. Підтверджено, що важливими технологічними параметрами термосублімаційного друку є температура, тиск і час. Саме від цих параметрів в подальшому залежать колірні характеристики і завдяки ним можна стабілізувати кінцеву якість відбитків на металі протягом виконання замовлення.

3. Проведені дослідження показали, що ретельно підібрані витратні матеріали, обладнання і технологічні режими дозволяють отримати високу якість отриманого відбитка. Встановлено, що для друку зображень фотографічної якості алюмінієві пластини «під золото» не рекомендуються у зв’язку з тим, що відбитки не набувають оптимальних значень, особливо для пурпурового кольору.


Ключові слова


термосублімаційний друк; термотрансферний друк; оптична густина; CMYK; металева пластина; технологічні параметри; сублімаційні фарби; сублімаційний папір

Повний текст:

PDF

Посилання


Нечипорчук О. М. Технологічні особливості та систематизація способів термотрансферного друку [Електронний ресурс] / О. М. Нечипорчук, Т. В. Розум // Технологія і техніка друкарства. — 2008. — № 2. — С. 47–58. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/59769/55602.

Переваги термосублімаційного друку [Електронний ресурс] // EASYCODE Програмування, легко про складне. — Електрон. дані. — 4.06.2016. — Режим доступу : http://easy-code.com.ua/2013/12/perevagi-termosublimacijnij-druku/. — Назва з екрана. — Дата перегляду : 4.06.2016.

Нечипорчук О. М. Тенденції розвитку технологій термотрансферного друку [Електронний ресурс] / О. М. Нечипорчук, Т. В. Розум // Технологія і техніка друкарства. — 2007. — № 1–2. — С. 56–59. — Режим доступу : http://druk.kpi.ua/ru/node/635.

Проць О. І. Використання технологій офсетного друку і grawerton для відтворення багатофарбових зображень на металі [Електронний ресурс] / О. І. Проць // Квалілогія книги. — 2013. — № 1. — С. 81–85. — Режим доступу : http://www.kim.uad.lviv.ua/uploads/book/kvalilog/Kvalilogy23_end.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Nechyporchuk, O. M. & Rozum, T. V. (2008). Tekhnolohichni osoblyvosti ta sistematizatsiia sposobiv termotransfernoho druku [Technological features and ordering of ways of heat transfer printing]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and Technique of Typography, 2, 47–58. Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/59769/55602 [in Ukrainian].

2. Perevahy termosublimatsiinoho druku [Advantages of thermosublimation printing]. Journal of EASYCODE Programuvannya, legko pro skladne. — Programming is easy on complex. Retrieved from http://easy-code.com.ua/2013/12/perevagi-termosublimacijnij-druku/ [in Ukrainian].

3. Nechyporchuk, O. M. & Rozum, T. V. (2007). Tendentsii rozvytku tekhnolohii termotransfernoho druku [Thermal transfer print tendencies’ development]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and Technique of Typography, 1–2, 56–59. Retrieved from http://druk.kpi.ua/ru/node/635 [in Ukrainian].

4. Prots, O. I. (2013). Vykorystannia tekhnolohih ofsetnoho druku i grawerton dlia vidtvorennia bahatofarbovykh zobrazhen na metali [Use of technology and offset print grawerton playback multicolor images on metals]. Journal of Kvalilohiia knyhy — Qualilogy of book, 1, 81–85. Retrieved from http://www.kim.uad.lviv.ua/uploads/book/kvalilog/Kvalilogy23_end.pdf [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського