Інформація про автора

Кажмуратов, Ж. Т., НТУУ "КПІ", Казахстан