Інформація про автора

Маїк, Володимир Зеновійович, Українська академія друкарства (Львів), Україна