Інформація про автора

Харлан, А. П., ВПІ НТУУ "КПІ", Україна