Інформація про автора

Кириченко, Ірина Олексіївна, ВПІ НТУУ "КПІ", Україна