Інформація про автора

Харук, Є. С., ВПІ НТУУ "КПІ", Україна