№ 1(51) (2016)

Технологія і техніка друкарства

Зміст

Технологічні процеси

Теоретичне обґрунтування комп’ютерно-інтегрованих методів контролю якості друкованої продукції PDF
Василь Борисович Струтинський, Тетяна Юріївна Киричок с. 4-17
Технологічні процеси фінішної обробки деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок PDF
Петро Олексійович Киричок, Д. В. Нікольський c. 18-23
Фактори впливу на вибір ефективного формату друкування офсетним способом зі зволоженням друкарських форм PDF
Тетяна Анатоліївна Роїк, Ольга Федорівна Гординська, Катерина Ігорівна Золотухіна с. 24-33
Определение насыщенности набора при изменении параметров полосы PDF (Русский)
Ольга Владимировна Токарь, Марк Аронович Зильберглейт с. 34-40
Моделювання процесу забруднення комірок анілоксового валу PDF
Ольга Іларіонівна Хмілярчук, Юрій Сергійович Шубко с. 41-46
Сучасні технології плоского офсетного друку зі зволоженням PDF
Роман Сергійович Загородній, Тетяна Володимирівна Розум с. 47-56
Визначення оптичних характеристик зображень з нанофотонними елементами, виготовлених струминним способом друку PDF
Ольга Олександрівна Гриценко (Сарапулова), Оксана Дмитрівна Задорожна, Валентин Петрович Шерстюк с. 57-65
Алгоритм для визначення та врахування явища перебивання фарби на зворот під час сортування банкнот PDF
Надія Леонідівна Талімонова с. 66-74
Оцінка якості відбитків трафаретного друку PDF
Катерина Володимирівна Сидоренко, Оксана Володимирівна Зоренко, Олена Юріївна Байдак, Богдан Ростиславович Кушлик с. 75-84

Машини і автоматизовані комплекси

Поліпшення якості поверхонь отворів зносостійких композитних підшипників ковзання поліграфічних машин врахуванням динамічних коливань системи «верстат—пристрій—інструмент—деталь» за умов тонкого абразивного шліфування PDF
Тетяна Анатоліївна Роїк, Петро Олексійович Киричок, Анатолій Павлович Гавриш, Олена Сергіївна Хлус с. 85-104
Комп’ютерне моделювання кулачкового механізму приводу поворотного столу тамподрукарської машини PDF
Дмитро Сергійович Гриценко с. 105-112
Цифрова система інтегрального контролю суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах PDF
Ірина Сергіївна Карпенко, Валерій Федорович Морфлюк с. 113-118

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

Акредитація в НТУУ «КПІ» підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03030202 — «Зв’язки з громадськістю» PDF
Тетяна Юріївна Киричок, Ольга Володимирівна Тріщук, Надія Миколаївна Фіголь с. 119-125

Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт)

Людина, якої нам не вистачатиме PDF
Олександр Вікторович Мельников с. 126-130