№ 1(19) (2008)

Технологія і техніка друкарства

Зміст

Технологічні процеси

Світові тенденції поліграфічної індустрії (за перекладом О. В. Науменка) PDF
П. Яргсторф с. 4-8
Новий технічний поступ технологій друкарства PDF
Олена Михайлівна Величко с. 9-22
Модели преобразования аппаратно-зависимых данных RGB к цветовым координатам Lab PDF (Русский)
Н. С. Гурьева, П. Г. Романий с. 23-28
Тиражестійкість фотополімерних штампів PDF
М. Г. Іванчишин, Володимир Зеновійович Маїк, Едуард Тимофійович Лазаренко с. 29-33
Генерування профілю крапки шрифта Брайля PDF
М. М. Луцків, Д. А. Вакуліч с. 34-41
Оцінка ефективності та надійності вихідного контролю параметрів технологічних систем PDF
Василь Борисович Струтинський, Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська с. 42-46
Віртуальне проектування компонувань технологічних ліній пакування PDF
Б. О. Пальчевський, Ю. І. Антонюк с. 47-53
Вплив температури на перенесення зображення під час гарячого тиснення PDF
Тетяна Юріївна Киричок, Ю. П. Маневич с. 54-57
Визначення липкості лакового шару в стосі PDF
Володимир Григорович Олійник, М. М. Побережець с. 175-177

Машини і автоматизовані комплекси

Аналіз руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів PDF
З. М. Приставський с. 58-64
Експериментальні дослідження реальної геометричної форми сферичних поверхонь гідростатично-аеростатичного опорного вузла PDF
Сергій Васильович Струтинський с. 65-74
Особливості механіки друкарського апарату для друку на гофрокартоні флексографічним способом PDF
І. М. Желонкіна, Б. О. Черня, Геннадій Якович Красильніков с. 75-82
Побудова математичної моделі друкарського контакту ротаційної тамподрукарської машини PDF
О. М. Віхоть с. 83-88
Автоматизація процесів статистичного визначення натягу полотна паперу у рулонних друкарських машинах PDF
Валерій Федорович Морфлюк с. 89-96
Аналітичне визначення траєкторії різання корінця книжкового блока круглими ножами, що обертаються PDF
В. О. Кузнецов, Андрій Іванович Іванко с. 97-100
Перетворювач для вимірювання тиску порошку на оброблювану поверхню при магнітно-абразивній обробці PDF
Анатолій Павлович Гавриш, Олена Олексіївна Мельник с. 101-104
Теоретичні питання надійності електротехнічних комутуючих пристроїв поліграфічних машин PDF
Василь Олександрович Кохановський с. 105-109

Поліграфічні матеріали

Стабілізація металізованих колоїдних розчинів поліграфічного призначення PDF
Андрій Сергійович Морозов с. 110-117
Оценка фильтрационных свойств волокнистых полуфабрикатов в производстве печатных видов бумаги PDF (Русский)
Н. С. Астратов, С. Г. Бондаренко, О. М. Мовчанюк, Т. Д. Филипчак с. 118-126

Менеджмент виробництва

Маркетинг української художньої книжки PDF
Жанна Миколаївна Ковба с. 127-135
Учет экологического и социального факторов при оценке экономической эффективности модернизации производства PDF (Русский)
П. В. Корягин с. 136-143

Видавнича справа та редагування

Комплекс ознак латентної рекламності некомерційних медіаматеріалів в аспекті редакторського контролю за підготовкою інформаційних текстів для ЗМІ PDF
Олена Миколаївна Левчук с. 144-148
Особливості тексту з погляду фахівців PDF
А. П. Харлан с. 149-155

Книгознавство

Українська книгознавча періодика міжвоєнного періоду про книжкову справу та пресу єврейської меншини PDF
Микола Тарасович Андрійчук с. 156-173