№ 1-2(23-24) (2009)

Технологія і техніка друкарства

Зміст

Технологічні процеси

Проблеми паперозабезпечення у середньосерійному книжковому виробництві PDF
Оксана Володимирівна Зоренко, М. В. Конончук, Т. В. Ткаченко с. 4-9
Вплив параметрів напилення керамічного покриття анілоксових валів на якість їх поверхневого шару PDF
С. О. Терентьєв, Тетяна Володимирівна Розум с. 10-15
Оптимізація моделі параметрів процесу інтенсивності читання PDF
Всеволод Миколайович Сеньківський, Тетяна Вікторівна Олянишен, Олександр Вікторович Мельников с. 16-23
Аналіз сучасних можливостей приладів для контролю і керування кольором PDF
Вікторія Валеріївна Морфлюк-Щур с. 24-27
Розробка механізму формування показників якості продукції на підприємствах машинобудівного комплексу PDF
М. А. Зенкін, Н. А. Єфіменко, І. Ю. Усіков с. 28-34
Web-портал поліграфічних видань журналів PDF
Олег Пилипович Цурін, Є. В. Антонович с. 35-39
Явление муара во флексографской печати и методы его устранения PDF (Русский)
Александр Михайлович Козик с. 40-46
Фізико-хімічні основи фіксації фарби в процесі друкування на флокованих поверхнях PDF
Р. В. Рибка с. 202-206
Експлуатаційні властивості відбитків струминного друку PDF
В. Б. Нетак с. 207-211
Методика оценки качества печатных оттисков PDF (Русский)
Сергей Иосифович Дыдышко с. 212-217
Структурна побудова мультизадачності процесів визначення та стабілізації технологічних параметрів у рулонних друкарських машинах PDF
Петро Олексійович Киричок, Валерій Федорович Морфлюк c. 218-225
Создание латентных изображений с использованием стохастических растровых структур PDF (Русский)
А. А. Шевелёв с. 226-233
Сучасні методи та форми міжнародного науково-технічного співробітництва PDF
І. Ю. Гужва с. 234-243

Машини і автоматизовані комплекси

Розрахунок ефективних площ живлячих трубопроводів пневматичних цифрових приводів у період руху PDF
М. А. Новік с. 47-54
Виконавчі механізми самонакладів з нижнім виводом напівфабрикату, проблеми і шляхи їх усунення PDF
Р. С. Маца с. 55-60
Лазерные технологии при токарной обработке деталей полиграфических машин PDF (Русский)
Валерий Павлович Котляров, А. Г. Петренко, И. М. Микитенко с. 61-67
Аналіз технологічних характеристик устаткування для термотрансферного друку PDF
Н. В. Менжинська, Світлана Федорівна Гавенко с. 68-71

Менеджмент виробництва

Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України PDF
Ярослав Вікторович Котляревський, Олександр Вікторович Мельников, Надія Іванівна Передерієнко с. 72-79
Використання маркетингових досліджень при розробці видавничого проекту PDF
О. Є. Бояринова с. 80-87
Дослідження факторів якості книготорговельного обслуговування PDF
Ярослава Євгенівна Сошинська, А. Г. Дмитрик с. 88-95
Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства: теоретичний та практичний аспекти PDF
В. М. Котвіцький с. 96-103
Проблема менеджменту випуску вузівської навчальної літератури PDF
Н. Ю. Францева с. 104-109
Фінансова стратегія як важливий ланцюг в управлінні підприємством PDF
К. М. Тихоненко с. 110-116
Формування конкурентних переваг спеціалізованого видавництва на основі маркетингової стратегії (на матеріалах ДНВП «Картографія») PDF
М. С. Кукайло c. 117-123
Соціальні та економічні проблеми менеджменту виставково-ярмаркової діяльності у книжковому бізнесі України PDF
Ю. С. Юрасова с. 124-130
К вопросу необходимости оценки экономической эффективности проектов по модернизации производства в химической промышленности с учетом социального и экологического факторов PDF (Русский)
П. В. Корягин с. 131-136
Організація роботи менеджерів та прийняття рішень PDF
Ольга Михайлівна Барзилович, О. С. Євдоніна с. 137-141

Видавнича справа та редагування

Работа редактора над переизданием произведений классиков литературы, в частности устранение искажений авторского текста (на примере произведений В. С. Короткевича) PDF (Русский)
Л. Н. Хомич с. 142-145

Книгознавство

Влияние философских учений Николая Федорова и Александра Богданова на творчество Андрея Платонова в оценке современной русской и англоязычной критики PDF (Русский)
Е. В. Куликова с. 146-158
Василь Быков и его окружение PDF (Русский)
В. В. Оскерко, Людмила Ивановна Петровичева с. 159-164
Основные подходы к исследованию книги PDF (Русский)
Людмила Ивановна Петровичева, Елена Николаевна Богданович с. 165-172

Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, Web-дизайн)

Текстовий контент сайту як жанр реклами PDF
Петро Олексійович Киричок, А. О. Дем’янова с. 173-179
Порівняльний аналіз особливостей зображень виконаних різними технічними засобами PDF
О. П. Катрич с. 180-185
Орнамент, як основний елемент в оформленні календарів PDF
Я. В. Герук с. 186-193

Поліграфічні матеріали

Міцність сучасного газетного паперу PDF
Олена Михайлівна Величко, Володимир Григорович Олійник, А. Юхимець с. 194-196
Мікроскопічний аналіз поверхневої структури та поперечного перерізу капронових ниток для зшивання книжкових блоків PDF
I. Ю. Логазяк с. 197-201