№ 1(27) (2010)

Технологія і техніка друкарства

Зміст

Технологічні процеси

Вплив технологічних параметрів на зміну колірних та оптичних характеристик відбитків PDF
Тетяна Юріївна Киричок, Т. Є. Клименко, Надія Леонідівна Малкуш (Талімонова), П. Р. Гаврилюк с. 20-28
Wpływ parametrów taśmy montażowej i cylindra anilox na parametry odbitek wydrukowanych przy zastosowaniu form fleksodrukowych wykonanych cyfrową metodą termiczną PDF (English)
L. Harri с. 29-37
Особливості прецизійної доводки підшипників ковзання з композиційних матеріалів для вузлів тертя поліграфічних машин PDF
Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Олена Олексіївна Мельник, Юлія Юріївна Віцюк с. 38-46
Способи ароматизації друкованої продукції PDF
К. С. Михайленко, Валентина Василівна Степанець с. 47-56
Моделювання і оптимізація процесу адсорбційного очищення купажу палигорськітом PDF
С. В. Матко, Л. М. Мельник с. 57-64
Проблеми друкарської та пакувальної галузі у світлі досягнень нанотехнологій PDF
В. Васютіна, Валентин Петрович Шерстюк с. 65-82
Показатели качества научного журнала PDF (Русский)
И. Д. Котляров с. 83-91
Эмоционально-образная оценка шрифта и фона для электронного учебного издания PDF (Русский)
Ольга Владимировна Токарь, Марк Аронович Зильберглейт с. 92-98
Оцінка якості багатоколонкових текстових документів PDF
М. Л. Муленко, Володимир Трохимович Мартинюк с. 99-105
Систематизація пластикових карток PDF
Ірина Олексіївна Кириченко, В. С. Саражинська, Володимир Григорович Олійник с. 106-111
Теоретическое обоснование реализации процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин в полиграфических производствах PDF (Русский)
Виктор Васильевич Романенко В. В., А. С. Козырев, А. А. Шкуренко с. 112-118
Тенденції розвитку електронних енциклопедичних видань PDF
Тетяна Юріївна Киричок с. 269-276

Машини і автоматизовані комплекси

Вплив законів періодичного руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів на характер траєкторії руху PDF
В. В. Шебунін с. 119-124
Методы и средства независимого управления параметрами пучка мощного лазерного излучения PDF (Русский)
Валерий Павлович Котляров, Хаджи Моллабаши Хамидреза, М. В. Галина с. 125-134
Експериментальне дослідження пружних властивостей обличкування тампонного циліндру ротаційного тамподрукарського апарату PDF
М. Б. Страшніков, Сергій Львович Панов, Олексій Миколайович Віхоть с. 135-139
Застосування узагальненого методу Бубнова-Гальоркіна до розв’язку динамічних нестаціонарних задач віброударного ущільнення в’язкопружних матеріалів PDF
В'ячеслав Сергійович Ловейкін, Ю. В. Човнюк, В. М. Рибалко с. 140-143
Вплив технологічних показників обрізування книжково-журнальних блоків на якість продукції PDF
Андрій Іванович Іванко с. 144-148
Построение лучевого пакета на основании измеренных параметров лазерного излучения PDF (Русский)
Виктор Васильевич Романенко, А. С. Козырев с. 149-153
Электрогидравлический генератор колебаний PDF (Русский)
И. И. Серых, Н. А. Новик, Ю. В. Елисеев, В. А. Гнитецкий с. 154-162
Експериментальні дослідження силових характеристик аеростатичного сферичного шарніра PDF
Сергій Васильович Струтинський с. 163-170
Симулятор тонопередачі тонової шкали фарбодрукарської системи фірми КВА PDF
П. І. Лозовий с. 171-178

Поліграфічні матеріали

Внутрішні напруження та їх вплив на міцність і структуру фарбової металізованої плівки поліграфічного призначення PDF
Андрій Сергійович Морозов с. 179-184

Менеджмент виробництва

Криза як невід’ємна частина у діяльності соціально-економічної системи PDF
Ю. В. Тарасенко, Зоя Валентинівна Григорова с. 185-191
Ефективність функціонування торговельного підприємства як основа формування його конкурентоспроможності PDF
Алла Володимирівна Кваско, А. С. Мануйлова с. 192-196
Активізація інвестиційної діяльності поліграфічних підприємств як фактор їх економічного зростання PDF
Надія Іванівна Передерієнко, О. С. Євдоніна с. 197-201
Аспекти конкурентоспроможності продукції поліграфічних підприємств в умовах економічної кризи PDF
Ліна Петрівна Шендерівська, О. С. Слинявук c. 202-208
Поняття конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах PDF
С. В. Іваненко, Алла Володимирівна Кваско с. 209-213
Книжкові виставки-ярмарки як соціокультурний та ринковий механізми книгорозповсюдження PDF
Жанна Миколаївна Ковба, Ольга Михайлівна Барзилович с. 214-221
Об одном методе оперативного планирования загрузки оборудования полиграфического предприятия PDF (Русский)
Владимир Филиппович Ткаченко, С. Н. Набатова, А. В. Попов, А. Ю. Еременко с. 222-232

Видавнича справа та редагування

Роман Іванченко як організатор комунікацій у професійному середовищі: становлення його наукової школи з теорії і практики редагування PDF
Олена Миколаївна Левчук с. 233-244

Книгознавство

Щоденна періодика Наддніпрянщини початку ХХ століття про українсько-єврейські взаємини (на матеріалах газет «Громадська Думка» та «Рада») PDF
Микола Тарасович Андрійчук с. 245-265

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки бакалаврів напряму 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю (у поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні)» PDF
Тетяна Юріївна Киричок, Петро Олексійович Киричок, Юрій Петрович Мамонов с. 4-7
Єдність принципів підготовки майбутніх редакторів PDF
Ірина Леонідівна Побідаш, Петро Олексійович Киричок с. 8-19

Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт)

Нові партнери ВПІ PDF
Катерина Кобильнік с. 266-268