№ 1(31) (2011)

Технологія і техніка друкарства

Зміст

Технологічні процеси

Апаратні та програмні засоби виготовлення електронних оригінал-макетів журнальної продукції PDF
І. М. Стельмах, Оксана Володимирівна Зоренко, Тетяна Григорівна Осипова с. 14-24
Класифікація пакувань оптичних дисків PDF
Тетяна Юріївна Киричок с. 25-32
Сучасні вимоги до паковань харчової продукції: аналітичний огляд PDF
М. Т. Мотика (Лабецька) с. 33-37
Совершенствование лазерного упрочнения штампов для нужд полиграфических производств PDF (Русский)
Віктор Васильович Романенко с. 38-44
Дослідження фізико-механічних властивостей фотополімерних штампів для тиснення PDF
Володимир Зеновійович Маїк, Н. В. Ярка с. 45-51
Технологічне забезпечення операцій лазерної технології в поліграфії PDF
Валерій Павлович Котляров, М. А. Аліверді, О. І. Артемчук, Надія Леонідівна Талімонова (Малкуш) с. 52-63
О возможности использования методов теории подобия при оценке качества воспроизведения полиграфических изображений PDF (Русский)
Сергей Иосифович Дыдышко, Б. В. Каган, Т. А. Пицхалаури с. 64-71
Вплив режимів кольороподілу на оптичні характеристики репродукцій PDF
Ярослав Володимирович Зоренко с. 72-81
Прогнозирование цвета шестикрасочной флексографской печати PDF (Русский)
Нонна Евгеньевна Кулишова, И. В. Балашов с. 82-87

Машини і автоматизовані комплекси

Дослідження процесу розподілу фарбових шарів у фарбових апаратах друкарських машин PDF
Юрій Олександрович Шостачук, І. С. Жеребко, О. П. Шостачук с. 88-99
Применение адаптивных фокусирующих систем при реализации лазерных технологий для нужд полиграфических производств PDF (Русский)
Віктор Васильович Романенко, Віктор Леонідович Дубнюк с. 100-105
Аналіз принципових схем механізмів натиску у тамподрукарських машинах PDF
Олександр Олександрович Палюх с. 106-111
Дослідження процесів об’єктивного статистичного визначення бокового зміщення полотна у вузькорулонних флексографічних друкарських машинах PDF
Валерій Федорович Морфлюк с. 112-119
Розрахунок контактної площі деталей поліграфічного обладнання після нанесення мікрорельєфу PDF
Антон Вікторович Несхозієвський с. 120-123
Технічне і програмне забезпечення для реалізації цифрової системи позиціювання аркушів PDF
П. М. Ривак 124-129
Вдосконалення методів визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей систем з розподіленими параметрами шляхом аналізу їх власних коливань PDF
В'ячеслав Сергійович Ловейкін, Ю. В. Човнюк, Л. А. Дяченко с. 130-139

Поліграфічні матеріали

Механізми старіння відбитків широкоформатного струминного друку PDF
В. Б. Нетак с. 140-144
Адсорбційна рівновага водяних парів при акліматизації паперу PDF
Андрій Сергійович Морозов с. 145-150

Менеджмент виробництва

Інформаційна ситуація на ринку дитячої літератури України (стан та перспективи розвитку) PDF
Жанна Миколаївна Ковба, І. П. Гаврилюк с. 151-155
Якість як конкурентна перевага на ринку поліграфічних послуг PDF
Ольга Михайлівна Барзилович, В. В. Одінцова с. 156-160
Вплив науково-технічного прогресу на організацію поліграфічного виробництва PDF
Я. В. Котляревський, І. Сорока с. 161-166
Мережеві книгарні в сучасному книготорговельному просторі України PDF
А. П. Корнійчук с. 167-172
Вплив каналів розподілу на організацію збуту спеціалізованого видавництва PDF
Галина Петрівна Грет, К. Мельник с. 173-178
Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств PDF
Н. І. Передерієнко, О. В. Леспух с. 179-185
Методика управління економічним розвитком підприємства PDF
Т. М. Реут с. 186-189
Менеджмент на гуртовому книготорговельному підприємстві PDF
Ліна Петрівна Шендерівська, О. К. Марковська с. 190-195
Моделі інвестометрії в реальному секторі PDF
Ольга Іванівна Кушлик-Дивульска, Петро Іванович Штабалюк с. 196- 202
Особливості структури економічної безпеки поліграфічних підприємств PDF
Алла Володимирівна Кваско, О. С. Слинявук с. 203-209
Рекламно-інформаційна діяльність на книжковому ринку України PDF
Жанна Миколаївна Ковба, А. О. Луценко (Романко) c. 210-214

Видавнича справа та редагування

Совершенствование справочно-библиографического аппарата научной статьи PDF (Русский)
И. Д. Котляров с. 215-221

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

Нова спеціалізована рада у Видавничо-поліграфічному інституті НТУУ «КПІ» PDF
Петро Олексійович Киричок, Ірина Леонідівна Побідаш с. 4-8
Аналіз тематики дисертаційних досліджень виконаних в Українській академії друкарства в 1983–2010 роках PDF
М. В. Естріна, Едуард Тимофійович Лазаренко, Олександр Вікторович Мельников с. 9-13
Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030301 «Видавнича справа та редагування» PDF
Петро Олексійович Киричок, Юрій Петрович Мамонов, Ольга Володимирівна Тріщук, Надія Миколаївна Фіголь с. 230-236

Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт)

Синтези реального та абстрактного в образотворчому мистецтві PDF
О. В. Одайник с. 222-223
Рисують графіки PDF
Юрій Володимирович Пшеничний с. 223-229