№ 2(48) (2015)

Технологія і техніка друкарства

Зміст

Технологічні процеси

Методологія дослідження якості штрихів металографічного друку за допомогою профілографування поверхні відбитків PDF
Тетяна Юріївна Киричок, Олена Володимирівна Гуща, Єлизавета Геннадіївна Сухіна, Максим Володимирович Пінчук c. 4-14
Швидкісне шліфування високолегованих композитів для деталей тертя друкарської техніки PDF
Анатолій Павлович Гавриш, Петро Олексійович Киричок, Тетяна Анатоліївна Роїк, Оксана Володимирівна Зоренко, Олена Сергіївна Хлус с. 15-37
Методика і програмне забезпечення для розрахунку технологічних параметрів друкування нанофотонних елементів PDF
Ольга Олександрівна Сарапулова, Валентин Петрович Шерстюк с. 38–46
Взаимосвязь геометрических параметров шрифта и объективной и субъективной удобочитаемости PDF (Русский)
Ольга Владимировна Токарь, Марк Аронович Зильберглейт с. 47–54
Проектування та розрахунок альтернативних варіантів реалізації технологічних процесів PDF
Ірина Всеволодівна Піх, Всеволод Миколайович Сеньківський, Роман Ростиславович Андріїв с. 55–62
Дослідження оптичних властивостей відбитків широкоформатного струминного друку PDF
Ярослав Володимирович Зоренко, Юлія Олексіївна Іванова с. 63–74
Цифрова система контролю та стабілізації температурного режиму друкарських циліндрів для підтримки точності суміщення фарб PDF
Валерій Федорович Морфлюк, Володимир Вікторович Чуркін, Галина Віталіївна Балабух с. 75–82
Технологія «Full HD Flexo». Методика порівняння властивостей друкарських форм. Переваги і недоліки нових технологій PDF
Олександр Михайлович Козік с. 113–120
Комплексне оцінювання зносостійкості банкнотної продукції із захисним лакуванням PDF
Тетяна Юріївна Киричок с. 131–137

Машини і автоматизовані комплекси

Технологічні та експлуатаційні рельєфи деталей тертя з нових композитів для поліграфічних машин PDF
Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Петро Олексійович Киричок, Олена Олексіївна Мельник, Юлія Юріївна Віцюк с. 83–96
Обробка корінця книжкового блока різцями, що закріплені на гнучкій ланці PDF
Олег Богданович Книш с. 97–103

Поліграфічні матеріали

Фрактографічний аналіз та властивості композиційних матеріалів на основі нікелю для деталей поліграфічної техніки PDF
Юлія Юріївна Віцюк с. 104–112

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

Акредитація в НТУУ «КПІ» підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030202 «Зв’язки з громадськістю» PDF
Ольга Володимирівна Тріщук, Надія Миколаївна Фіголь с. 121–130