№ 3(45) (2014)

Технологія і техніка друкарства

Зміст

Технологічні процеси

Аналіз напрямків підвищення зносостійкості банкнот PDF
Тетяна Юріївна Киричок с. 4–19
Побудова функцій належності факторів якості формування монтажних спусків PDF
Всеволод Миколайович Сеньківський, Ірина Всеволодівна Піх, Тетяна Святославівна Голубник, Юрій Ігорович Петрів с. 20–29
Технология оценки качества шрифта на допечатной стадии полиграфической подготовки PDF (Русский)
Ольга Владимировна Токарь, Марк Аронович Зильберглейт с. 30–35
Побудова нечітких оцінок спотворених зображень PDF
Нонна Євгенівна Кулішова, Анастасія Олександрівна Попова с. 36–45
Методи розрахунку фактору дисторсії для сучасних формних матеріалів для лакування PDF (English)
Антон Вікторович Несхозієвський с. 46–51

Машини і автоматизовані комплекси

Вплив технологічних факторів оброблення на продуктивність прецизійної машинної доводки поверхонь тертя деталей зі зносостійких композитів для поліграфічних машин PDF
Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Петро Олексійович Киричок, Юлія Юріївна Віцюк с. 52–67
Технічний стан та вибір ефективної стратегії обслуговування і ремонту поліграфічних машин PDF
Василь Олександрович Кохановський с. 68–75
Структурний аналіз кривошипно-повзунного привода пристрою для обрізування книжкових блоків PDF
Андрій Іванович Іванко, Сергій Львович Панов с. 76–81
Розробка роторної просторової системи приводів для автоматичного сканування книг PDF
Сергій Васильович Струтинський с. 82–93

Поліграфічні матеріали

Вивчення структурної будови біодеградуючих плівок для виготовлення екопаковань PDF
Вікторія Олегівна Коротка с. 94–102
Вплив властивостей задруковуваного матеріалу на виготовлення друкованих нанофотонних систем PDF
Ольга Олександрівна Сарапулова с. 103–112

Видавнича справа та редагування

Компетенції редактора перекладу в міжкультурній комунікації PDF
Радміла Ігорівна Сегол с. 113–119
Організація видавничої справи національних меншин у підрадянській Україні (20-ті–початок 30-х рр. ХХ ст.) PDF
Микола Тарасович Андрійчук с. 120–133