№ 3(37) (2012)

Технологія і техніка друкарства

Зміст

Технологічні процеси

Комплексна оцінка показників зношування банкнот української гривні в умовах реального обігу PDF
Тетяна Юріївна Киричок, П. П. Когут с. 4–26
Створення нормативно-техничної бази для здійснення контролю якості зміцнюючих покриттів PDF
М. А. Зенкін, Антон Вікторович Несхозієвський с. 27–35
Вплив технологічних режимів друкування на закріплення фарби на пластикових картках PDF
Ірина Олексіївна Кириченко, Катерина Ігорівна Савченко (Золотухіна), І. М. Синяков с. 36–40
Мас-спектрометричний аналіз проміжних елементів друкарських форм плоского офсетного друку PDF
Василь Миколайович Скиба с. 41–46
Вплив технологій мінімізації сумарної кількості фарб на стабільність оптичних параметрів відбитка офсетного друку PDF
Ярослав Володимирович Зоренко с. 47–54
Цифрове фото з експериментальним дослідженням технології оброблення PDF
Д. О. Івженко, Розалія Анатоліївна Хохлова с. 55–63
Технологія створення електронного ілюстрованого видання у форматі DJVU PDF
Олександр Павлович Коханівський, Ю. В. Сіряк с. 64–69
Впровадження елементів системи управління якістю на малому поліграфічному виробництві як механізму боротьби з відходами PDF
Наталія Олексіївна Пархоменко, Людмила Василівна Лукомець с. 70–76
Дослідження технології лазерного фрезерування PDF
М. І. Анякін, Мехді Наєбі, Р. О. Жук, Павло Васильович Кондрашев, О. М. Степура с. 77–86
Оцінка якості гарячого тиснення фольгою на шкірі та замінниках шкіри PDF
Ольга Іларіонівна Хмілярчук, Катерина Олександрівна Чепурна, Ю. В. Екгардт с. 87–96

Машини і автоматизовані комплекси

Дослідження процесу транспортування та викладання віддрукованої продукції на приймальний стапель аркушевих друкарських машин PDF
І. В. Кулинич, Юрій Олександрович Шостачук с. 97–108
Конструкція пристрою для безупинного обрізування аркушевого матеріалу в потокових лініях PDF
Андрій Іванович Іванко, Р. В. Маржієвський с. 109–113
Розрахунок відновлювального моменту і додаткового кулачка розвантажувального пристрою приводу тамподрукарської машини ПТМ-200 PDF
Олександр Олександрович Палюх с. 114–118
Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні PDF
Анатолій Павлович Гавриш, Анатолій Васильович Шевчук, Тетяна Анатоліївна Роїк, Віктор Андрійович Ковальов, Юлія Юріївна Віцюк с. 119–127

Поліграфічні матеріали

Комплексная оценка печатных свойств бумаги с различными видами наполнителей PDF (Русский)
О. А. Новосельская, А. А. Пенкин, А. А. Губарев, В. И. Темрук, Т. В. Соловьева с. 128–132
Паперотвірні властивості макулатурного волокна та перспективи його використання PDF
Андрій Сергійович Морозов с. 133–141
Дослідження друкарсько-технічних характеристик паперу для виготовлення цінних паперів на безформальдегідній основі PDF
Петро Олексійович Киричок, О. В. Гордін, Олексій Юрійович Талімонов с. 142–145

Менеджмент виробництва

Система розподілу обов’язків щодо державної та громадської підтримки видавничо-книготорговельної галузі України PDF
А. О. Луценко (Романко) c. 146–154
Якість і культура обслуговування у книжковому магазині PDF
І. В. Барнич с. 155–160
Методичні аспекти підвищення якості послуг у сфері транспортної логістики PDF
Наталія Олексіївна Пархоменко, Володимир Ігорович Молдован, Олег Віталійович Хоменко с. 161–165
Рекламно-інформаційні та PR-кампанії у сфері грошового обігу PDF
А. А. Мельниченко, Андрій Петрович Киричок с. 166–173

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03030202 «Зв’язки з громадськістю» та магістрів за спеціальністю 8.03030202 «Зв’язки з громадськістю» PDF
Петро Олексійович Киричок, Юрій Петрович Мамонов, Ольга Володимирівна Тріщук, Надія Миколаївна Фіголь c. 174–181