DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(27).2010.57289

Поняття конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах

С. В. Іваненко, Алла Володимирівна Кваско

Анотація


У роботі досліджується суть поняття конкурентоспроможності продукції підприємства в сучасних умовах. Зосереджено увагу на недоліках визначення цього поняття різних авторів. Викладено власні погляди до розуміння конкурентоспроможності продукції та сформульовано власне визначення цього поняття.


Ключові слова


конкурентоспроможність продукції; недоліки; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Pastushchyn V. Suchasni pohliady na konkurentospromozhnist produktsii yak ekonomichnu katehoriiu [Tekst] / V. Pastushchyn // Nauka moloda. — 2006. — № 6. — S. 24—27.

Boboiev O. M. Imidzh pidpryiemstva yak element konkurentospromozhnosti [Tekst] / O. M. Boboiev // Finansovi mekhanizmy ta orhanizatsiino-upravlinski zasady staloho rozvytku sub’iektiv ekonomichnoi diialnosti. — 2007. — S. 145.

Rubanova M. V. Pokaznyky ta kryterii pidvyshchennia konkurentospromozhnosti produktsii promyslovoho pidpryiemstva [Tekst] / M. V. Rubanov // Trudы Odesskoho polytekhnycheskoho unyversyteta. — 2009. — № 1(31). — S. 221—224.

Ermolov M. O. Chem otlichaetsja konkurentosposobnost' firmy ot konkurentosposobnosti tovara [Tekst] / M. O. Ermolov // Kak prodat' vash tovar na rynke : Spravochnik. — M. : Mysl', 1990. — S. 228—241.

Zakon Ukrainy «Pro zasady derzhavnoi polityky u sferi upravlinnia yakistiu produktsii (tovariv, protsesiv, robit, posluh)» [Elektronnyi resurs] : Kyivskyi oblasnyi naukovo-vyrobnychyi tsentr standartyzatsii, metrolohii ta sertyfikatsii. — Rezhym dostupu : http://www.bcdst.kiev.ua. — Nazva z ekranu.

Buhalkov M. Marketing [Tekst] / M. Buhalkov. — M. : Jekonomika, 2001. — 276 s.

Ekonomika pidpryiemstva [Tekst] : Pidruchnyk / Za zah. red. S. F. Pokropyvnoho. — 2-he vyd., pererob. ta dopovn. — K. : KNEU, 2000. — 528 s., il.

Rajzberg B. A. Sovremennyj jekonomicheskij slovar' [Tekst] / B. A. Rajzberg, L. Sh. Lozovskij, E. B. Starodubceva — 2-e izd., ispr. — M. : INFRA-M, 1999. — 479 s.

Sivachenko I. Iu. ta in. Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv [Tekst] : navch. posibnyk / Za red. I. Iu. Sivachenka, Iu. H. Kozaka, Iu. I. Yekhanurova. — K. : Tsentr navchalnoi literatury, 2006. — 456 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пастущин В. Сучасні погляди на конкурентоспроможність продукції як економічну категорію [Текст] / В. Пастущин // Наука молода. — 2006. — № 6. — С. 24—27.

2. Бобоєв О. М. Імідж підприємства як елемент конкурентоспроможності [Текст] / О. М. Бобоєв // Фінансові механізми та організаційно-управлінські засади сталого розвитку суб’єктів економічної діяльності. — 2007. — С. 145.

3. Рубанова М. В. Показники та критерії підвищення конкурентоспроможності продукції промислового підприємства [Текст] / М. В. Рубанов // Труды Одесского политехнического университета. — 2009. — № 1(31). — С. 221—224.

4. Ермолов М. О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара [Текст] / М. О. Ермолов // Как продать ваш товар на рынке : Справочник. — М. : Мысль, 1990. — С. 228—241.

5. Закон України «Про засади державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, процесів, робіт, послуг)» [Електронний ресурс] : Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації. — Режим доступу : http://www.bcdst.kiev.ua. — Назва з екрану.

6. Бухалков М. Маркетинг [Текст] / М. Бухалков. — М. : Экономика, 2001. — 276 с.

7. Економіка підприємства [Текст] : Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — 2-ге вид., перероб. та доповн. — К. : КНЕУ, 2000. — 528 с., іл.

8. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 1999. — 479 с.

9. Сіваченко І. Ю. та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : навч. посібник / За ред. І. Ю. Сіваченка, Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 456 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського