DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(27).2010.57285

Аспекти конкурентоспроможності продукції поліграфічних підприємств в умовах економічної кризи

Ліна Петрівна Шендерівська, О. С. Слинявук

Анотація


Сформульовано основні прояви економічної кризи. Визначено особливості розвитку різних сегментів ринку поліграфічної продукції, для них встановлена пріоритетність факторів конкурентоспроможності. Врахована сучасна законодавча база, яка також формує конкурентоспроможність вітчизняної продукції.


Ключові слова


конкурентоспроможність продукції; поліграфічне підприємство; економічна криза; законодавча база

Повний текст:

PDF

Посилання


Vedernikov M. D. Teoretyko-metodolohichnyi aspekty poniattia konkurentsii ta konkurentospromozhnosti. Osnovni stratehii konkurentsii [Tekst] / M. D. Vedernikov, A. V. Buchok // Nauka i ekonomika. — 2007. — № 3(7). — S. 59—65.

Dovhan L. Ie. Konkurentospromozhnist pidpryiemstv [Tekst] / L. Ie. Dovhan. — K. : IVTs «Vydavnytstvo „Politekhnika”», 2004. — 144 s.

Dolzhanskyi I. Z. Konkurentospromozhnist pidpryiemstv [Tekst] : navch. posib. / I. Z. Dolzhanskyi, T. O. Zahorna. — K. : Tsentr navchalnoi literatury, 2006. — 384 s.

Kazakova A. Kto ne uspel, tot opozdal. Krizis: predposylki, reali, perspektivy [Elektronnyi resurs] / A. Kazakova // PrintPlus. — № 9. — 2008. — Rezhym dostupu : www.poligrafinvest.com/analytics/mir_fin_cris_2008.doc.

Kolisnyk Iu. O. Model otsiniuvannia konkurentospromozhnosti produktsii pidpryiemstva [Tekst] / Iu. O. Kolisnyk, T. V. Knysh // Derzhava i rehiony. Seriia : ekonomika ta pidpryiemnytstvo. — 2007. — № 5. — S. 40—45.

Koshelenko V. O. Differenciacija faktorov konkurentosposobnosti predprijatija na osnove vremennogo faktora [Tekst] / V. O. Koshelenko // Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. — 2009. — № 8(98). — S. 85—96.

Martsyn V. S. Mekhanizm zabezpechennia konkurentospromozhnosti tovaru ta pokaznyky yii otsinky [Tekst] / V. S. Martsyn // Aktualni problemy ekonomiky. — 2008. — № 1(79). — S. 35—44.

Medvedchuk M. M. Internet-ZMI : osnovni funktsii i osoblyvosti [Elektronnyi resurs] / M. M. Medvedchuk // «Hileia (naukovyi visnyk)» : Zbirnyk naukovykh prats. — 2009. — № 26. — Rezhym dostupu : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Gileya/2009_26/Gileya26/P7_doc.pdf.

Rzaiev H. I. Pokaznyky otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstv, yikh perevahy ta nedoliky [Tekst] / H. I. Rzaiev // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. — 2009. — T. 1. — № 2. — S. 77—80.

Poligrafija Ukrainy i krizis 2009 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://ultradruk.com/articles/71-crisis2009.html.

Seleznova O. V. Teoretychni osnovy vyznachennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Tekst] / O. V. Seleznova // Derzhava i rehiony. Seriia : ekonomika ta pidpryiemnytstvo. — 2007. — № 2. — S. 230—232.

Khaminich S. Metodyka intehralnoi otsinky rivnia konkurentospromozhnosti promyslovoho pidpryiemstva [Tekst] / S. Khaminich // Ekonomika pidpryiemstva. — 2006. — № 10. — S. 59—61.

Chernishov A. V. Planirovanie razvitija konkurentosposobnosti predprijatija [Tekst] / A. V. Chernishov // Vestnik universiteta Moskovskogo. — 2007. — № 3. — S. 57—66.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ведерніков М. Д. Теоретико-методологічний аспекти поняття конкуренції та конкурентоспроможності. Основні стратегії конкуренції [Текст] / М. Д. Ведерніков, А. В. Бучок // Наука й економіка. — 2007. — № 3(7). — С. 59—65.

2. Довгань Л. Є. Конкурентоспроможність підприємств [Текст] / Л. Є. Довгань. — К. : ІВЦ «Видавництво „Політехніка”», 2004. — 144 с.

3. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.

4. Казакова А. Кто не успел, тот опоздал. Кризис: предпосылки, реали, перспективы [Електронний ресурс] / А. Казакова // PrintPlus. — № 9. — 2008. — Режим доступу : www.poligrafinvest.com/analytics/mir_fin_cris_2008.doc.

5. Колісник Ю. О. Модель оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства [Текст] / Ю. О. Колісник, Т. В. Книш // Держава і регіони. Серія : економіка та підприємництво. — 2007. — № 5. — С. 40—45.

6. Кошеленко В. О. Дифференциация факторов конкурентоспособности предприятия на основе временного фактора [Текст] / В. О. Кошеленко // Економіка та управління підприємствами. — 2009. — № 8(98). — С. 85—96.

7. Марцин В. С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності товару та показники її оцінки [Текст] / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 1(79). — С. 35—44.

8. Медведчук М. М. Інтернет-ЗМІ : основні функції і особливості [Електронний ресурс] / М. М. Медведчук // «Гілея (науковий вісник)» : Збірник наукових праць. — 2009. — № 26. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Gileya/2009_26/Gileya26/P7_doc.pdf.

9. Рзаєв Г. І. Показники оцінки конкурентоспроможності підприємств, їх переваги та недоліки [Текст] / Г. І. Рзаєв // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — Т. 1. — № 2. — С. 77—80.

10. Полиграфия Украины и кризис 2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ultradruk.com/articles/71-crisis2009.html.

11. Селезньова О. В. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / О. В. Селезньова // Держава і регіони. Серія : економіка та підприємництво. — 2007. — № 2. — С. 230—232.

12. Хамініч С. Методика інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності промислового підприємства [Текст] / С. Хамініч // Економіка підприємства. — 2006. — № 10. — С. 59—61.

13. Чернишов А. В. Планирование развития конкурентоспособности предприятия [Текст] / А. В. Чернишов // Вестник университета Московского. — 2007. — № 3. — С. 57—66.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського