DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(27).2010.57280

Активізація інвестиційної діяльності поліграфічних підприємств як фактор їх економічного зростання

Надія Іванівна Передерієнко, О. С. Євдоніна

Анотація


Досліджено стан і ефективність інвестицій в основний капітал в поліграфічній промисловості, визначені напрями активізаційної діяльності на основі інноваційного розвитку.


Ключові слова


інвестиційна діяльність; поліграфічне підприємство; економічне зростання; інноваційний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro investytsiinu diialnist» vid 18.09.1991 r. № 1560-Kh11 [Tekst] // VVR. — 1991. — № 47.

Benderskyi Iu. Rol investytsii ta innovatsii u restrukturyzatsii ekonomiky [Tekst] / Iu. Benderskyi // Ekonomika Ukrainy. — 1998. — № 9 — S. 39—47.

Vyshyvana B. M. Upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu v Ukraini [Tekst] / B. M. Vyshyvana // Finansy Ukrainy. — 2004. — № 10. — S. 82—89.

Halchynskyi A. Stanovlennia investytsiinoi modeli ekonomichnoho zrostannia [Tekst] / A. Halchynskyi, S. Lovochkin // Ekonomika Ukrainy. — 2004. — № 6. — S. 4—12.

Durniak B. V. Vydavnycho-polihrafichna haluz Ukrainy : Stan, problemy, tendentsii : Statystyko-hrafichnyi ohliad [Tekst] : monohr. / B. V. Durniak, A. M. Shtanhret, O. V. Melnykov, Ia. M. Uhryn. — Lviv : UAD, 2009. — 150 s.

Kotliarevskyi Ia. V. Innovatsiina diialnist u vydavnycho-polihrafichnii haluzi Ukrainy [Tekst] / Ia. V. Kotliarevskyi, O. V. Melnykov, N. I. Perederiienko // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. — 2009. — № 1-2 (23-24). — S. 72—79.

Chervova L. Porivnialnyi analiz dynamiky investytsii v ekonomiku Ukrainy [Tekst] / L. Chervova, M. Nazarchuk // Ekonomika Ukrainy. — 2007. — № 3. — S. 42—51.

Muzychenko A. S. Investytsiina diialnist v Ukraini : navch. posib. / A. S. Muzychenko. — K. : Kondor, 2005. — 406 s.

Kuzmenko L. V. Finansovyi menedzhment : navch. posib. dlia stud. ekon. spets. vyshch. navch. zakl. / L. V. Kuzmenko, V. V. Kuzmin, V. M. Shapovalova. — Kherson : Oldi-plius, 2003. — 255 s.

Herasymova S. V. Metodychne ta kadrove zabezpechennia upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu aktsionernykh tovarystv / S. V. Herasymova // Aktualni problemy ekonomiky. — 2004. — № 12. — S. 151—159.

Elektronnyi resurs. — Rezhym dostupu : http://www.Info@inpos.com.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-Х11 [Текст] // ВВР. — 1991. — № 47.

2. Бендерський Ю. Роль інвестицій та інновацій у реструктуризації економіки [Текст] / Ю. Бендерський // Економіка України. — 1998. — № 9 — С. 39—47.

3. Вишивана Б. М. Управління інвестиційною діяльністю в Україні [Текст] / Б. М. Вишивана // Фінанси України. — 2004. — № 10. — С. 82—89.

4. Гальчинський А. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання [Текст] / А. Гальчинський, С. Льовочкін // Економіка України. — 2004. — № 6. — С. 4—12.

5. Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України : Стан, проблеми, тенденції : Статистико-графічний огляд [Текст] : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. — Львів : УАД, 2009. — 150 с.

6. Котляревський Я. В. Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України [Текст] / Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, Н. І. Передерієнко // Технологія і техніка друкарства. — 2009. — № 1-2 (23-24). — С. 72—79.

7. Червова Л. Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України [Текст] / Л. Червова, М. Назарчук // Економіка України. — 2007. — № 3. — С. 42—51.

8. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні : навч. посіб. / А. С. Музиченко. — К. : Кондор, 2005. — 406 с.

9. Кузьменко Л. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Л. В. Кузьменко, В. В. Кузьмін, В. М. Шаповалова. — Херсон : Олді-плюс, 2003. — 255 с.

10. Герасимова С. В. Методичне та кадрове забезпечення управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств / С. В. Герасимова // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 12. — С. 151—159.

11. Електронний ресурс. — Режим доступу : http://www.Info@inpos.com.ua.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського