DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(27).2010.57039

Wpływ parametrów taśmy montażowej i cylindra anilox na parametry odbitek wydrukowanych przy zastosowaniu form fleksodrukowych wykonanych cyfrową metodą termiczną

L. Harri

Анотація


У статті представлено результати досліджень впливу параметрів монтажної стрічки і анілоксового циліндра на параметри друкарських відбитків виготовлених при використовуванні цифрових флексографічних форм.


Ключові слова


параметр; монтажна стрічка; анілоксовий циліндр; друкарський відбиток; цифрова флексографічна форма

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Czichon H. Fleksodruk / H. Czichon, M. Czichon. — Warszawa, 2001, IPPW. — 138 s.

2. Materiały informacyjne firmy DuPont.

3. Harri L. Badanie zgodności kopiowania i rozdzielczości fotopolimerowych form fleksograficznych / L. Harri // Opakowanie. — 2005. — #3. — S. 30—35.

4. Harri L. Wpływ kompresyjnych taśm montażowych na jakość odbitek fleksograficznych wykonanych z form fotopolimerowych / L. Harri, B. Radzicki // Opakowanie. — 2003. — #9. — S. 20—22.

5. Kilhenny B. Compressibility of Cushion Mounting Tapes / B. Kilhenny // Flexo Magazine. — 2000. — #4. — S. 66—70.

6. Materiały informacyjne firmy Tesa.

7. Materiały informacyjne firmy Lohmann.

8. Materiały informacyjne firmy 3M.

9. Harri L. Wpływ liniatury rastra cylindra anilox na jakość odbitek fleksograficznych / L. Harri, S. Mażulis // Opakowanie. — 2002. — #4. — S. 13—15.

10. Barabasz W. Aniloxy — czyli wałki rastrowe / W. Barabasz // Poligrafia Polska. — 2002. — #1.

11. Kipphan H. Handbook of Print Media / H. Kipphan. — Heidelberg : Springer, 2001. — 1208 s.

12. Meyer K.-H. Technik des Flexodrucks / K.-H. Meyer. — St. Gallen : Coating, 1999, DFTA. — 392 p.

13. International standard ISO 12647-1:2004. Graphic technology — Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints. Part 1: Parameters and measurement methods.

14. International standard ISO 12647-6:2006. Graphic technology — Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints. Part 6: Flexographic printing.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського