DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(48).2015.48029

Взаимосвязь геометрических параметров шрифта и объективной и субъективной удобочитаемости

Ольга Владимировна Токарь, Марк Аронович Зильберглейт

Анотація


У статті сформульовані асоціативні правила, що зв’язують геометричні параметри шрифтів, які мають високу і низьку ступінь легкості читання, визначену за методом вимірювання часу читання, а також методом парних порівнянь. Виявлені геометричні параметри, що впливають на високу і низьку читабельність тексту.


Ключові слова


шрифт; зручність читання; геометричні параметри; асоціативне правило; швидкість читання; метод парних порівнянь

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Токарь О. В. Построение ассоциативных правил на основе связи геометрических параметров шрифтов и объективной удобочитаемости / О. В. Токарь, М. А. Зильберглейт // Технологія і техніка друкарства : збiрник наукових праць. — Київ : НТУУ «КПІ». — 2013. — № 1. — С. 40–46. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/31046.

Каров П. Шрифтовые технологии. Описание и инструментарий / П. Каров. — М. : Издательство «Мир», 2001. — 456 с.

Ушакова М. Н. Разработка критериев оценки шрифтов / М. Н. Ушакова. — М. : ВНИИ ОПИТ, 1966.

Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. — М. : Издательство «Статистика», 1974. — 160 с.

Токарь О. В. Комплексная оценка удобочитаемости современных типографских шрифтов на допечатной стадии полиграфического производства : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.02.13 / МГУП. — М., 2006. — 22 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Tokar’ O. V. Postroenie associativnyh pravil na osnove svjazi geometricheskih parametrov shriftov i ob’ektivnoj udobochitaemosti / O. V. Tokar’, M. A. Zil’berglejt // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva : zbirnyk naukovykh prats. — Kyiv : NTUU «KPI». — 2013. — № 1. — S. 40–46. — Rezhym dostupu : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/31046.

2. Karov P. Shriftovye tehnologii. Opisanie i instrumentarij / P. Karov. — M. : Izdatel’stvo «Mir», 2001. — 456 s.

3. Ushakova M. N. Razrabotka kriteriev ocenki shriftov / M. N. Ushakova. — M. : VNII OPIT, 1966.

4. Beshelev S. D. Matematiko-statisticheskie metody jekspertnyh ocenok / S. D. Beshelev, F. G. Gurvich. — M. : Izdatel’stvo «Statistika», 1974. — 160 s.

5. Tokar’ O. V. Kompleksnaja ocenka udobochitaemosti sovremennyh tipografskih shriftov na dopechatnoj stadii poligraficheskogo proizvodstva : avtoref. dis. … kand. teh. nauk : 05.02.13 / MGUP. — M., 2006. — 22 s.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського