Історія журналу

Збірник наукових праць засновано у 2003 році, Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №22667-12567ПР від 12.04.17 р.

Постановою президії ВАК України № 3-05/7 від 30 червня 2004 р. збірник включено до переліку № 14 наукових фахових видань України в галузі технічних наук, перереєстровано Наказом МОН України № 374 від 13 березня 2017 р.

Редакційна колегія:

Киричок П. О., професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України (голова редколегії, головний редактор) — Україна;

Величко О. М., професор, д.т.н. (заст. головного редактора) — Україна;

Гавенко С. Ф., професор, д.т.н. — Україна;

Ганжуров Ю. С., професор, д.політ.н. — Україна;

Дурняк Б. В., професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України — Україна;

Зоренко О. В., доцент, к.т.н. (відповідальний секретар) — Україна;

Кириленко О. В., професор, д.т.н., академік НАНУ — Україна;

Киричок Т. Ю., професор, д.т.н., директор ВПІ НТУУ «КПІ» — Україна;

Котляров В. П., професор, д.т.н. — Україна;

Кулак М. Й., професор, д.ф.-м.н. — Білоруський державний технологічний університет, Республіка Білорусь

Лібетрут Г., професор, доктор — Бергський у-т, Німеччина, м. Вуперталь;

Ловейкін В. С., професор, д.т.н. — Україна;

Мервінський Р. І., професор, д.т.н. — Україна;

Перевальський В. Є., професор, народний художник України — Україна;

Петріашвілі Г., д.т.н. — Інститут Поліграфії Варшавської Політехніки, Польща, м. Варшава;

Регей І. І.,  професор, д.т.н. — Україна;

Сенченко М. І., професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України — Україна;

Смола Л. Є., професор, д.політ.н. — Україна;

Ткаченко В. П., професор, к.т.н. — Україна;

Тріщук О. В., професор, д.н.с.к. — Україна;

Файгле В., професор, доктор — Штутгартський медіа у-т, Німеччина, м. Штутгарт;

Циганенко О. М., професор, к.т.н. — Російська Федерація, м. Москва;

Чехман Я. І., професор, д.т.н. — Україна;

Шевчук А. В., професор, д.т.н., лауреат Державної премії України — Україна;

Шерстюк В. П., професор, д.х.н., заслужений винахідник України — Україна