Редакція

Редакційна колегія

Andriy Kuznetsov, НТУУ КПІ, Україна


Замісник головного редактора, рецензент Олена Михайлівна Величко, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна

Член редколегії, рецензент Світлана Федорівна Гавенко, Українська академія друкарства (УАД), Львів, Україна

Член редколегії Богдан Васильович Дурняк, Українська академія друкарства (УАД), Україна

Відповідальний секретар, рецензент Оксана Володимирівна Зоренко, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

Валерій Павлович Котляров, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

Член редколегії Hartmann Liebetruth, Бергський університет (Вуперталь), Німеччина

Член редколегії, рецензент В'ячеслав Сергійович Ловейкін, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна


Член редколегії, рецензент Валерій Федорович Морфлюк, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна


Член редколегії Georgij Petriaszwili, Інститут Поліграфії Варшавської Політехніки, Польща


Член редколегії Микола Іванович Сенченко, Книжкова палата України, Україна

Член редколегії Володимир Пилипович Ткаченко, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна


Член редколегії Wolfgang Faigle, Штутгартський медіа університет, Німеччина

Член редколегії, рецензент Александр Максимович Цыганенко, Академія медіаіндустрії, Російська Федерація

Член редколегії Ярослав Іванович Чехман, Українська академія друкарства (Львів), Україна

Член редколегії Анатолій Васильович Шевчук, Банкнотно-монетний двір Національного банку України (БМД НБУ) – Банкнотна фабрика, Україна

Член редколегії, рецензент Валентин Петрович Шерстюк, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна